fbpx
30.5 C
Nea Chalkidona
Κυριακή, 21/07/2024

  Συνεδρίαση του Δ.Σ. τη Μ. Δευτέρα, με 25 θέματα

  δφχ

  Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (9η)

  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 14.4.2014, ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου επί της Πλατείας Κερκύρας 12, 4ο Ο.Τ. Εργατικών Πολυκατοικιών στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Τοπικό Τμήμα Φ.-Χ. για την εξυπηρέτηση των αναγκών του και την άσκηση της κοινωφελούς του δραστηριότητας.

  2. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου μεταξύ των οδών Ελ.Βενιζέλου & Χίου στο Ο.Τ. 291 στην Ένωση Παλαιών Προσκόπων Φ.-Χ. για την εξυπηρέτηση των αναγκών της και την άσκηση της κοινωφελούς της δραστηριότητας.

  3. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 57/2014 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

  4. Τροποποίηση της αριθ. 178/2013 απόφασης Δ.Σ. περί αναπροσαρμογής τελών χρήσεως πεζοδρομίων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2014, βάσει της αριθ. 58/2014 νέας απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

  5. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εργασιών του Δήμου έτους 2014.

  6. Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για την πληρωμή δαπάνης προμήθειας ειδών εστιάσεως κλπ. για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων του Δήμου κατά τις Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές της 18ης & 25ης/5/2014 καθώς και για τις Ευρωεκλογές της 25ης/5/2014.

  7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς έτους 2014.

  8. Έγκριση επικαιροποίησης δραστηριοτήτων του πρώην Ν.Π. Ενιαίος Φορέας Δράσεων για την υλοποίησή τους κατά το έτος 2014.

  9. Έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», βάσει της αριθ. 74/2013 απόφασης του Δ.Σ. του πρώην Ν.Π. Ενιαίος Φορέας Δράσεων-Εξουσιοδότηση κας Δημάρχου για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

  10. Έγκριση χορήγησης πρόσβασης του Δήμου στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank της Τράπεζας Πειραιώς.

  11. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανέγερση κτιρίου 2ου Παραρτήματος Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας».

  12. Έγκριση εξάμηνης παράτασης του χρόνου περαίωσης της εργασίας «Συντήρηση-καθαρισμός φρεατίων» (Α.Μ. 3/2013).

  13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (A.M. 110/09).

  14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ Δ.Ν.Φ» A.M. 108/2010.

  15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ» A.M. 48/09.

  16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ» A.M. 58/09».

  17. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου και παραχώρησης χώρου διέλευσης επί κοινοχρήστου χώρου πρατηρίου υγρών καυσίμων επί της οδού Δεκελείας 16-Νέα Χαλκηδόνα, βάσει της αριθ. 22/2014 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

  18. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, βάσει της αριθ. 43/2014 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

  19. Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Πίνδου 37, έμπροσθεν του Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας, για λόγους ασφαλείας, βάσει της αριθ. 44/2014 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

  20. Λήψη απόφασης για την κατάργηση και μετατόπιση θέσης περιπτέρου επί της οδού Αγ.Τριάδος 1-Ν.Φιλ/φεια, βάσει της αριθ. 45/2014 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

  21. Λήψη απόφασης επί της πρότασης για επέκταση πεζοδρομίου έξω από το 3ο Γεν. Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας για την ασφάλεια των μαθητών, βάσει της αριθ. 23/2014 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  22. Αποδοχή, ψήφιση πίστωσης και κατανομή ποσού 87.606,50 € (Β’ δόση έτους 2014) από την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού Σχολικού Τροχονόμου.

  23. Ορισμός Δημ. Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων (άρθρο 7 Π.Δ. 270/81) έτους 2014.

  24. Έγκριση επιστροφής ποσών 108,88 € και 874,03 € στην κα Ευγενία Θεολόγου και στον κ. Ανδρέα Δημητρίου αντιστοίχως και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

  25. Έγκριση διαγραφής βεβαιωτικών καταλόγων καταβολής προστίμου αυθαίρετων κατασκευών λόγω υποβολής βεβαίωσης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/13 και πληρωμής του αναλογούντος ενιαίου ειδικού προστίμου.

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

  Νίκος Αντωνιάδης
  Νίκος Αντωνιάδης
  Γέννημα - θρέμα Χαλκηδονιώτης, τρελός με την τεχνολογία και παθιασμένος με την φωτογραφία και το βίντεο.

  Σχετικά άρθρα