Κυριακή, 18/02/2018

Ο πατέρας μου δε με απογοήτευσε ποτέ

Του ζητάω να μου λέει ιστορίες· ξέρεις από αυτές που μας εντυπωσιάζουν και μας προκαλούν δέος παράλληλα. Ιστορίες για πράγματα που δεν γνωρίζουμε αν...