Γενική Συνέλευση της Όασης

logoΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Αγαπητά Μέλη του συλλόγου μας

Μετά την νόμιμη δημοσίευση του καταστατικού μας , την ολοκλήρωση των εργασιών σύστασης του συλλόγου μας και βάσει του άρθρου 10 του καταστατικού , καλούμαστε να εκλέξουμε Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή.

Έτσι λοιπόν , η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή καλεί τα Μέλη του Φυσιολατρικού σωματείου « ΟΑΣΗ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής , την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013 και 10,30 πμ στο κατάστημα ΚΑΝΑΚΗΣ , Δεκελείας 80 Ν.Φιλ/φεια. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση ,

η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο δηλαδή στο ΚΑΝΑΚΗΣ , Δεκελείας 80 Ν.Φιλ/φεια την επόμενη Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013, και 10,30 πμ με θέμα εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν τα τακτικά μέλη μας που είναι ταμειακώς

εν τάξει την ημέρα της συνέλευσης.

Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται εγγράφως μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου στην Γεν. Γραμματέα.

Επιτρέπονται μέχρι 9 σταυροί για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι 3 για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Νέα Φιλαδέλφεια , 20 Νοεμβρίου 2013

Για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

         Ο Πρόεδρος                 Η Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Αντωνόπουλος        Αιμιλία Σταθούλια