Η καταστροφική μείωση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 25% τα περασμένα χρόνια οφείλεται στην αποτυχημένη πολιτική ς, συμπεραίνει έρευνα του γερμανικού Ινστιτούτου Μακροοικονομίας και Οικονομικών Μελετών ΙΜΚ που πρόσκειται στα γερμανικά συνδικάτα. Οι οικονομολόγοι του ερεύνησαν πώς οι περικοπές των δαπανών και η αύξηση των φόρων μεταξύ 2010 και 2014 επηρέασαν την ελληνική οικονομία.

Οι δαπάνες μειώθηκαν σε 4 χρόνια κατά 29,2 δισ. ευρώ, ενώ οι φόροι και οι εισφορές αυξήθηκαν κατά 29,4 δισ. ευρώ όπως υπολόγισε το ΙΜΚ. Καταστρεπτικές για την οικονομική δραστηριότητα υπήρξαν κυρίως οι περικοπές των δαπανών. Αν η Ελλάδα δεν είχε εφαρμόσει τα μέτρα λιτότητας η οικονομία μεταξύ 2009 και 2014 θα ήταν στάσιμη και έτσι το ποσοστό του χρέους θα ήταν χαμηλότερο από ό,τι είναι σήμερα μετά τις μεγάλες προσπάθειες για οικονομίες.

Θα ήταν πολύ καλύτερα, κατά το ΙΜΚ, αν η Ελλάδα λάμβανε καταρχάς τα δάνεια και αναβαλλόταν η μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού για ένα (μελλοντικό) χρονικό σημείο που η οικονομία θα αναπτυσσόταν ξανά. Στην περίπτωση αυτού του σεναρίου οι οικονομολόγοι υπολογίζουν ότι η μείωση του ελληνικού ΑΕΠ θα ήταν μόνο 9%. Αυτό σημαίνει ότι : “Αν το συνολικό πρόγραμμα σταθεροποίησης εφαρμοζόταν σε ένα μεταγενέστερο χρονικό σημείο, σε μια φάση ανάκαμψης της οικονομίας, τα 2/3 της μείωσης του ΑΕΠ θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.” Το γεγονός ότι η Αθήνα εν μέσω ύφεσης εξαναγκάστηκε να κάνει οικονομίες “έκανε την εξόφληση του ελληνικού χρέους δυσκολότερη”, εκτιμά το ΙΜΚ.