Δημοτικό Συμβούλιο για την μεταφορά της Υπηρεσίας Καθαριότητας από το Άλσος

δφχΘ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (7η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 19.3.2014, ημέρα Τετάρτη και 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση για την μεταφορά της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού από το χώρο που βρίσκεται σήμερα σε άλλο χώρο. • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ