24.8 C
Nea Chalkidona
Δευτέρα, 27/05/2024

  Η πρώτη μετεκλογική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα με 28 (!) θέματα

  δφχ

  Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (10η)

  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 16.6.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση διενέργειας εκταφών λόγω λήξεως έτους ταφής τριετίας ή παρατάσεως.

  2. Έγκριση δωρεάν ταφής πρώην Δημ. Συμβούλου Γεωργίου Κανταρέλη.

  3. Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

  4. Έγκριση διαγραφής βεβαιωτικού καταλόγου καταβολής προστίμου αυθαίρετων κατασκευών λόγω υποβολής βεβαίωσης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/13 και πληρωμής του αναλογούντος ενιαίου ειδικού προστίμου.

  5. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2014.

  6. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης ειδικού κτηρίου κλειστού γυμναστηρίου ΙΩΝΙΚΟΥ» με Α.Μ. 78/14 προϋπολογισμού 4.450,00 €.

  7. Αποδοχή επιχορήγησης για τη χρηματοδότηση του έργου «Διαμόρφωση οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και βελτίωση της προσπελασιμότητας προς το Δημοτικό Νεκροταφείο Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας» από το πράσινο ταμείο το οποίο εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας 5 «Χώροι στάθμευσης στον Αστικό Χώρο» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» και έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου.

  8. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

  9. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Περιβαλλοντικές και ακουστικές παρεμβάσεις στις εργατικές κατοικίες, πρότυπες βελτιώσεις στις οδικές υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες και παρεμβάσεις αστικού περιβάλλοντος για την εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση του μικροκλίματος στον πεζόδρομο κατά μήκος της λεωφόρου Δεκελείας».

  10. Έγκριση προμηθειών και εργασιών του Δήμου έτους 2014.

  11. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Μαραθώνος 26-Νέα Χαλκηδόνα για την στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.

  12. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας και καθαριότητας.

  13. Έγκριση των ισολογισμών και των εκθέσεων τακτικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών των Κοινωφελών Επιχειρήσεων πριν την συγχώνευση των επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας (επανεισαγωγή).

  14. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων της 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2011 (επανεισαγωγή).

  15. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων της 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2011 (επανεισαγωγή).

  16. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων της 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2012.

  17. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων της 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2012.

  18. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων της 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2013.

  19. Ορισμός νομίμου εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού και ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για τη συμμετοχή του Δήμου ως εταίρου της Α.Σ. με την επωνυμία «Κίνηση Συνεργασίας Αναπτυξιακή Σύμπραξη-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργώ» στο πλαίσιο υλοποίησης των αιτήσεων χρηματοδότησης «τοπικών σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) (επανεισαγωγή).

  20. Έγκριση όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος Ημερήσιας Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης έτους 2014.

  21. Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για την προμήθεια των αναγκαίων μέσων και υλικών για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου μέχρι τις 18/7/2014.

  22. Έγκριση χορήγησης πρόσβασης του Δήμου στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank της Τράπεζας Πειραιώς (επανεισαγωγή).

  23. Έγκριση αποχαρακτηρισμού τάφου Δημοτικού Κοιμητηρίου.

  24. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Καταρτισμού Ετήσιου Μητρώου Αρρένων για το έτος 2013.

  25. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 20/2014 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

  26. Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 23/2014 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

  27. Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 24/2014 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

  28. Λήψη οριστικής απόφασης για την ονομασία του χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 210 Δημ. Ενότητας Ν.Φιλ/φειας σε «πλατεία Κυθήρων», σύμφωνα με τους όρους του δωρητηρίου συμβολαίου του Βασιλείου Μπαβέα και μετά την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 του Δ.&Κ.Κώδικα επί της αριθ. 138/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

   

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

  Νίκος Αντωνιάδης
  Νίκος Αντωνιάδης
  Γέννημα - θρέμα Χαλκηδονιώτης, τρελός με την τεχνολογία και παθιασμένος με την φωτογραφία και το βίντεο.

  Σχετικά άρθρα