9 ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

92

Κείμενο των : Κώστα Ευαγγελινού, Τάκη Καρακαξίδη, Δημήτρη Κωνσταντάτου.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ως ενεργοί πολίτες θέλοντας να συμβάλουμε στη δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας για τα έτη 2015-2019 απευθυνόμενοι τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στους συμπολίτες μας παραθέτουμε ορισμένες σκέψεις και προτάσεις για συζήτηση. Το κείμενο δεν αποτελεί μια πλήρη ανάλυση και τεκμηρίωση αλλά τοποθετεί ορισμένα ζητήματα.
Η σύνταξη και εν συνεχεία η εφαρμογή ενός επιχειρησιακού προγράμματος θα πρέπει να συνοδεύεται και να συναρτάται από ένα γενικότερο όραμα ανασυγκρότησης της πόλης, ίσως ένα σχέδιο ανάπτυξης δομημένο στις δυνατότητες που έχει η πόλη να επεκταθεί και κατά συνέπεια να ανακουφισθεί και ταυτόχρονα να στοχεύει στη βελτίωση λειτουργίας των υφιστάμενων δομών. Χωρίς αυτό το προαπαιτούμενο, δηλαδή χωρίς αναφορά στα τοπικά δεδομένα η σύνταξη ενός επιχειρησιακού προγράμματος περιορίζεται σε ένα γενικό ευχολόγιο που μας παραπέμπει στη γνωστή διαδικασία της αντιγραφής.
Ένας τοπικός στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να κατανέμεται σε χρονολογικές περιόδους και επιβάλλεται να έχει στόχους:

 • Μακροπρόθεσμους
 • Μεσοπρόθεσμους
 • Βραχυπρόθεσμους

Η διάταξη αυτή βοηθά στην κατανομή των στόχων με βάση και τη δυνατότητα επίτευξης των συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες απαιτούνται για την επίτευξη των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Οι εκάστοτε στόχοι διαφορετικών βαθμίδων αποτελούν ενίοτε ένα ενιαίο σύστημα και η έγκαιρη υλοποίηση ενός στόχου προσθέτει επί πλέον δυνατότητες για την επίτευξη συναφούς στόχου επόμενης περιόδου και μάλιστα σε διάστημα μικρότερο από το αρχικώς προβλεφθέν.
Η αναγκαιότητα επίτευξης κοινωνικής συμφωνίας στους Μακροπρόθεσμους στόχους της πόλης μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια πορεία ανάπτυξης στο διηνεκές. Με λίγα λόγια ο γενικός στρατηγικός σχεδιασμός της πόλης δεν μπορεί και δεν πρέπει να μεταβάλλεται κάθε πενταετία. Σε κάθε πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα αναλύονται οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι και δράσεις. Στο ετήσιο πρόγραμμα θα εξειδικεύονται οι αντίστοιχοι βραχυχρόνιοι στόχοι και δράσεις, οι οποίοι συνήθως θα είναι και οι άμεσα υλοποιήσιμοι, θα εξατομικεύονται τα καθήκοντα στους εργαζόμενους και θα διευκολύνεται η αξιολόγησή των.
Για την ιεράρχηση και την αξιολόγηση των προτεινόμενων δράσεων σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να θεσπίζονται αντικειμενικοί, όσο είναι αυτό εφικτό, συντελεστές βαρύτητας για να υπάρχει και η ανάλογη κατανομή πόρων σε ετήσια βάση.
Βλέποντας τα πράγματα από αυτή τη σκοπιά καταθέτουμε προτάσεις που αφορούν το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και που ή υλοποίηση τους θεωρείται κρίσιμη για την προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης της Νέας Φιλαδέλφειας. Οι προτάσεις δεν αποτελούν ένα ενιαίο, ιεραρχημένο και πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.

1.ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος μας διαθέτει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΦΕΚ 527/Γ/89 – 1254/Γ/92 – 158/Γ/03 & 657/Γ/88 – 685/Γ/94) στο οποίο καθορίζονται με σαφήνεια οι χρήσεις γης και αποτυπώνεται η συγκέντρωση της τοπικής δραστηριότητας. Το κέντρο της πόλης τοποθετείτε στην οδό Δεκελείας και κυρίως πέριξ της Πλατείας Ελ. Βενιζέλου, προσδιορίζονται επίσης τοπικά κέντρα γειτονιάς όπως ενδεικτικά αναφέρουμε η οδός Πίνδου στη Ν. Φιλαδέλφεια, η Νησίδα και το Κάτω Κουκλάκι. Οι όροι δόμησης στον προσφυγικό συνοικισμό διέπονται από διατάξεις Π.Δ. (ΦΕΚ 467Δ/18.06.01).
Στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου έγινε πρόσφατα ανάπλαση των τεσσάρων κύριων τμημάτων με εμφανή πλέον τα θετικά αποτελέσματα από τη χρήσης των χώρων από τους πολίτες, τις οργανώσεις, τα κόμματα και τον ίδιο το Δήμο τόσο για συνάθροιση όσο και για τη διενέργεια εκδηλώσεων. Έχουμε την αίσθηση ότι ο χώρος αυτός δεν επαρκεί σήμερα και δεν μπορεί να συμπεριλάβει τις ανάγκες μελλοντικών χρήσεων στο πνεύμα μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Η εδαφική επέκταση του κεντρικού χώρου της πόλης (όπως περιγράφεται και στο ΓΠΣ) είναι ένα μείζον θέμα. Δύο είναι οι εναλλακτικές με δυνατότητα υλοποίησης που πρέπει να συζητηθούν:
1. Πεζοδρόμηση των ακτινωτών οδών της πλατείας Ελ. Βενιζέλου μέχρι τουλάχιστον τον πρώτο κυκλικό περιμετρικό δρόμο.
2. Πεζοδρόμηση τμήματος της Λεωφόρου Δεκελείας .
Η ενίσχυση των λειτουργιών και η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών από το δήμο θα βοηθηθούν από την άμεση ανέγερση δημοτικού κτιρίου στην ιδιοκτησία του δήμου επί της οδού Δεκελείας (κτίριο Στρούγκας).

2. ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας αποτελεί σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή, έχει έκταση περίπου 480 στρέμματα. Η προστασία του και η ανάπτυξη της χλωρίδας και πανίδας δεν είναι μόνο ένας βραχυπρόθεσμός στόχος αλλά μία διαρκείς στρατηγική επιλογή. Στόχοι είναι:
1. Εφαρμογή της υπάρχουσας μελέτης
2. Συντήρηση και λειτουργία συστημάτων πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιάς.
3. Πολεοδομική τακτοποίηση κτισμάτων αναψυκτηρίου, λίμνης, ιερού ναού, θερινού κινηματογράφου και σημερινού ΚΑΠΗ.

3.ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ – ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ

3.1. ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ
Η υλοποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης για την πολεοδομική ενότητα της περιοχής «Μπριτάνια» (ΦΕΚ 738/2003), η οποία έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης με σχετικά μικρό συντελεστή δόμησης (0,8) και εκτός των άλλων περιλαμβάνει:

 • 6.52,70τ.μ. Για χώρους εκπαίδευσης
 • 1.361,30 τ.μ. Χώρος αθλοπαιδιών
 • 4.510,50 τ.μ. Κοινόχρηστο πράσινο
 • 3.386,60 τ.μ. Πεζόδρομοι-δρόμοι
 • 10.438,70 τ.μ. Οικοδομήσιμοι χώροι
 • 4.834,50 τ.μ. Ρέμα και δασική έκταση

3.2. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ
Υλοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης για την πολεοδομική ενότητα «Τεγόπουλου» στην οποία εκτός των άλλων περιλαμβάνει ένα δίκτυο πεζοδρόμων. Εντός αυτού δικτύου περικλείεται οικοδομικό τετράγωνο όπου προβλέπεται κοινόχρηστο πράσινο και υπαίθριος αθλητικός χώρος.
Η υλοποίηση και εφαρμογή των μελετών για αυτές τις δύο πολεοδομικές ενότητες, «ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ & ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ», κρίνεται απαραίτητη γιατί η πόλη επεκτείνεται και μερικώς αποσυμφωρείται με τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων σε συνδυασμό με το κοινόχρηστο πράσινο και την ανάπλαση του ποταμού δημιουργείται ένας νέος χώρος περιπάτου έως τον σταθμό του Περισσού.
Με την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων και του ΠΔ που ρυθμίζουν τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως:

 • Διαμόρφωση κοίτης Γιαμπουρλά
 • Προστασία δασικών εκτάσεων
 • Δημιουργία νέων χώρων κοινόχρηστου πράσινου
 • Δημιουργία υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Δίκτυο πεζοδρόμων για διευκόλυνση κυρίως της πρόσβασης στον Περισσό.
 • Ανέγερση νέου δημοτικού και ειδικού σχολείου (Μπριτάνια)

Επίσης αυτό το έργο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία και γίνεται πρώτης προτεραιότητας αν κατασκευαστεί το γήπεδο της ΑΕΚ.
Τεράστιο ενδιαφέρον βέβαια θα είχε, αν το γήπεδο χωροθετείτο στο οικόπεδο του σχολικού συγκροτήματος των πρώην ΚΑΤΕ επί της εθνικής οδού και ανταλλάσετο με τον υφιστάμενο χώρο στο κέντρο της πόλης. Είναι ο μόνος μεγάλος αδόμητος αστικός χώρος στην πόλη και εξ αυτού του λόγου ο μόνος που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει στο μέλλον κεντρικές λειτουργίες όπως:

 • Μεγάλο υπόγειο χώρο στάθμευσης
 • Κεντρική δημόσια πλατεία με διοικητικές και πολιτιστικές λειτουργίες.
 • Λειτουργίες ερασιτεχνικού αθλητισμού.
 • Περιορισμένες ανταποδοτικές χρήσεις

4.ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ

Πολεοδόμηση δηλαδή ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής Χαμόμυλο όπου από τις εισφορές σε γη που θα προκύψουν, σε συνδυασμό με τις ζώνες προστασίας του Κηφισού, μπορεί να χωροθετηθεί το αμαξοστάσιο του δήμου λαμβανομένου υπόψη ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι χαρακτηρισμένη από το Γενικό Πολεοδομικό ως ΒΙΟΠΑ (Βιομηχανικό Πάρκο).

5.ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΤΑΛΟ ΝΗΣΙΔΑΣ

Πολεοδόμηση του «Πέταλου Νησίδας», η οποία είναι χαρακτηρισμένη από το Γενικό Πολεοδομικό Ως «Αστικό Πράσινο- Ελεύθεροι χώροι». Έχει έκταση περίπου 12.000 τ.μ., είναι ιδιοκτησία του ΟΣΚ και μπορεί να φιλοξενήσει χρήσεις αναψυκτηρίου, ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικά κτίρια.

6.ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τα προβλήματα είναι γνωστά και έχουν να κάνουν τόσο με τις πολεοδομικές και ιδιοκτησιακές ιδιαιτερότητες όσο και τις υφιστάμενες συνθήκες λειτουργικότητας των χώρων. Ορισμένα κτίρια ήδη ξεπέρασαν τα εξήντα (60) χρόνια ζωής με συνέπεια να υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον
Η ανάπτυξη δράσεων διερεύνησης των προοπτικών και των πιθανών λύσεων για την εξασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας των τεσσάρων συγκροτημάτων εργατικών κατοικιών τόσο από κτιριολογική όσο και από πολεοδομική άποψη πρέπει να συνδυαστούν με μέτρα βελτίωσης των σημερινών συνθηκών.

7.ΕΚΤΑΣΗ ΜΑΒΑ

Η αποδοχή του ΠΔ (ΦΕΚ399/2013) θα έχει ως συνέπεια να αποδοθούν στο Δήμο: η έκταση του υφιστάμενου πάρκου (1.193,30 τ.μ.), η έκταση κοινόχρηστου πράσινου (1.854,44 τ.μ.) και η έκταση της μη διανοιχθείσης οδού (1.263,58 τ.μ.) ήτοι συνολικά 4.311,32τ.μ. , τα οποία μπορούν να αποτελέσουν έναν ενιαίο χώρο πρασίνου. Επίσης να αποδοθούν τα περίπου 500 τ.μ. κοινοχρήστου πρασίνου στη πλευρά προς την εθνική οδό καθώς και τις αναλογούσες εισφορές σε χρήμα. Όλα αυτά χωρίς να δαπανήσει κανένα ποσό ο δήμος.

8.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία στη χώρα μας δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο για την υλοποίηση φιλόδοξων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η ενίσχυση των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων ως μέσου ανάκτησης της κατακόρυφης απώλειας του ΑΕΠ που υπέστη η χώρα μας, εφαρμόζοντας προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, θα αποτελέσει πυλώνα χρηματοδότησης έργων υποδομής. Δεν θα αναφερθούμε στους ΚΑΠ, την ΣΑΤΑ το ΕΣΠΑ και τα λοιπά έσοδα του Δήμου απλά παραθέτουμε ορισμένες προτάσεις για άλλες μορφές χρηματοδότησης:
8.1. Πρόγραμμα HORIZON 2020
Το H2020 (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό μέσο εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Innovation Union», μιας Ευρωπαϊκής εμβληματικής πρωτοβουλίας με στόχο την εξασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Το νέο αυτό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Έρευνας και Καινοτομίας είναι μέρος της προσπάθειας για τη δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας
Σελίδα 5 από 7
στην Ευρώπη. Θα είναι ανοιχτό από το 2014 έως το 2020, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από €70 δισεκατομμύρια. Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έχουν ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο 2013.
Το Horizon 2020 δραστηριοποιείται σε τρεις άξονες:
• την ενδυνάμωση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις Επιστήμες, • τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και • την ανάπτυξη μιας καλύτερης κοινωνίας μέσα από την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν όλους τους Ευρωπαίους.
Ο Δήμος μπορεί να συμμετάσχει σε δράσεις στους δύο τελευταίους άξονες:
Α) Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, στόχος είναι να γίνει η Ευρώπη πιο ελκυστική για επενδύσεις σε Έρευνα και Καινοτομία. Με προϋπολογισμό €17.938 εκ, το πρόγραμμα σκοπεύει να ενισχύσει επενδύσεις .Υπάρχει η δυνατότητα για συνεργασία με τις τοπικές εταιρείες παραγωγής ετοίμου ενδύματος για ανάπτυξη καινοτομιών με στόχο την αύξηση της παραγωγής και των θέσεων εργασίας.
Β) Το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του Δήμου θα κινηθεί στον τρίτο άξονα της κοινωνικής ανάπτυξης για μια καλύτερη ευρωπαϊκής κοινωνία. Το Horizon 2020 προβλέπει €31.748 εκ. για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που απασχολούν τους πολίτες της ΕΕ και όχι μόνο. Μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση που συνενώνει πόρους και γνώσεις από διαφορετικούς τομείς και επιστήμες, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην υγεία, τις δημογραφικές αλλαγές, την ασφάλεια και την αειφορία στα τρόφιμα, την ασφαλή, αποτελεσματική και πράσινη ενέργεια και μετακίνηση, την προστασία του περιβάλλοντος και τις ασφαλείς, καινοτόμες κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.
Στον τρίτο άξονα ο Δήμος μπορεί να υποβάλλει προτάσεις και να υλοποιήσει δράσεις στους εξής τομείς: •Καινοτόμες εφαρμογές στη διαχείριση του στόλου και των απορριμμάτων • Στην υγεία για εφαρμογές τηλεϊατρικής • Στις κοινωνικές υπηρεσίες για προστασία ευπαθών ομάδων • Για πράσινα οχήματα • Μελέτες για το αποχετευτικό σύστημα • Μελέτες για το νερό (Κηφισός και λοιπά ρέματα) και την προστασία του. • Εφαρμογές για smart cities- Εξοικονόμηση ενέργειας. • Προστασία για το Άλσος (Ασφάλεια- Πυροπροστασία) • Ψηφιοποίηση του μουσείου «Φιλιώ Χαϊδεμένου» • Καταγραφή επιπτώσεων μετακινήσεων πληθυσμών.(Διεθνής συνεργασία)
Η αξιοποίηση λοιπόν των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς των ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών, στη διοίκηση και στις υπηρεσίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό θα προσφέρει καλύτερες και πιο αποδοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και θα συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη.
8.2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Με βάση τα κριτήρια του άρθρου 264 του νόμου 3852/2010 ο Δήμος μπορεί να δανειοδοτηθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του ΤαμείουΠαρακαταθηκών &

Δανείων για έργα που περιλαμβάνουν επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της αποκατάστασης δρόμων, της βελτίωσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας, της βελτίωσης του περιβάλλοντος και των αθλητικών και κοινωνικών υποδομών.
Τομέας Τύπος Έργων
Οδικό δίκτυο, μεταφορές
Νέες πλακοστρώσεις, ενίσχυση δρόμου, ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης για την ενθάρρυνση διασύνδεσης με/από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορειολωρίδες, κυκλικοί κόμβοι, άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βιώσιμη κινητικότητα.
Πολιτιστική, ιστορική και
αρχιτεκτονική κληρονομιά
Αποκατάσταση κτιρίων αρχιτεκτονικής αξίας, επισκευή
και αναβάθμιση μνημείων, μουσείων, δημόσιων κέντρων τέχνης κ.λπ.
Χώροι πρασίνου και
αποκατάσταση ανοιχτών
δημόσιων χώρων
Κατασκευή/αποκατάσταση δημόσιων χώρων πρασίνου.
Υγεία/Κοινωνική υποδομή
Δευτερεύοντα έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής υποστήριξης . (Κτίριο ΑμΕΑ)
Εκπαιδευτικές/ Αθλητικές
εγκαταστάσεις
Δευτερεύοντα έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας των σχολικών κτιρίων και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας (εργαστήρια, κ.λπ.) και των συναφών πρόσθετων υποδομών, όπως οι δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις (γυμναστήρια, ανοιχτά γήπεδα κ.λπ.)
Βελτίωση του περιβάλλοντος
Εξορθολογισμός της χρήσης των υδάτινων πόρων, προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και άλλες επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση του περιβάλλοντος κ.λπ.
9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός είναι μια συμμετοχική διαδικασία συζητήσεων αι αποφάσεων πάνω στον προϋπολογισμό ενός Δήμου ή άλλης βαθμίδας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διεξάγεται σε όλη την διάρκεια του τρέχοντος χρόνου και καταλήγει σε κατάρτιση πρότασης προϋπολογισμού για τον επόμενο. Έγκαιρα λοιπόν πρέπει να αρχίσει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2016 και την εξειδίκευση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος με τις ετήσιες δράσεις και την ποσοτικοποιήσεων των στόχων.
Οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν για τη διαχείριση των χρημάτων του Δήμου, κυρίως για ότι αφορά υπηρεσίες και έργα. Βασικός στόχος είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός (Σ.Π.) δεν είναι ο μοναδικός τομέας που θα επιδέχεται καινοτομίες -με την έννοια της συμμετοχής-στη διαχείρισή του, είναι όμως ασφαλώς ένας “στρατηγικής σημασίας” τομέας που οι πολίτες εκλαμβάνουν συχνά ως το “δυνατό σήμα” της πραγματικής βούλησης για αλλαγή εκ μέρους των θεσμών και επομένως αποκτά συμβολική αξία και πρωταρχική σημασία για την αποκατάσταση της σχέσης πολιτών – δημοτικής εξουσίας. Η κυβέρνηση διαθέτει πόρους στους δήμους, αλλά ταυτόχρονα τους δεσμεύει ορισμένες φορές ως προς το πώς θα χρησιμοποιηθούν. Συνεπώς, αφαιρούνται από τους δήμους δυνατότητες. Με το διάλογο οι πολίτες κατανοούν τις δυσκολίες και τις δεσμεύσεις που τίθενται, γίνονται συμμέτοχοι.
Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου, κατά κανόνα, παρουσιάζεται πολύ αργά μέσα στο έτος και έτσι λόγω πίεσης χρόνου δεν ελέγχεται ουσιαστικά. Ελέγχεται μόνο ο ισολογισμός. Αυτό δείχνει δημοκρατικό έλλειμμα. Αν, επομένως, επεξεργάζεται τον προϋπολογισμό η κοινωνική βάση, προσεγγίζουμε την άμεση δημοκρατία. Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων στα Συμβούλια, εκφράζουν τις θέσεις του συνδυασμού απ’ όπου προέρχονται. Ο Σ.Π., υπό μια έννοια, είναι εχθρός των κομμάτων καθώς μειώνει τον κυρίαρχο ρόλο του κομματικού μηχανισμού, των μελών κ.λπ. Απ’ αυτή την άποψη ο Σ.Π. σαν μοντέλο ταιριάζει πολύ στη σημερινή εποχή, στην οποία δεν χρειάζονται μόνο αντιπρόσωποι αλλά και απλή συμμετοχή και συντονισμός των πολιτών.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η συμμετοχή των δημοτών και των κατοίκων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων αναφορικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα και τα ετήσια προγράμματα δράσης συνήθως οδηγεί σε περισσότερο ισορροπημένες αποφάσεις, οι οποίες έχουν περισσότερες ευκαιρίες υλοποίησης. Απαραίτητες προϋποθέσεις για μια επιτυχή συνδιαμόρφωση αποφάσεων είναι η κουλτούρα διαλόγου και το κατάλληλο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο διαλόγου. Με την προσπάθεια μας αυτή, που θα συνεχιστεί και με άλλα εξίσου σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά ζητήματα της Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας, δηλώνουμε την πρόθεση μας για δημιουργική συμβολή στα τεκταινόμενα της πόλης μας

18 Μαρτίου 2015

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.