Δήμος Φ.Χ.: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ / ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ.

0
68

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ξεκινάει από την Τετάρτη 15/7/2015 η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών στον Βρεφικό Σταθμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης για την περίοδο 2015 – 2016.Η προθεσμία λήγει στις 31/7/2015 ημέρα Παρασκευή.

Παραλαβή εντύπων και υποβολή αιτήσεων θα γίνεται στον Βρεφικό Σταθμό Κρυστάλλη 24 & Πεταλά Ν. Χαλκηδόνα καθημερινά στις 8:00 με 9:00 το πρωί και στις 1:00 με 1:45 το μεσημέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο

τηλ.210 2511429 , κ. Παπαδάκη Μαρία.

Βρεφικός Σταθμός , Κρυστάλλη 24 & Πεταλά Ν. Χαλκηδόνα.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλ/φειας – Χαλ/νος πρόκειται να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για το έτος 2015- 2016.

Εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή της και αναδειχθεί ανάδοχος του έργου, θα καλέσει όλους τους γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση .Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και ενημερωτικό υλικό θα μπορείτε να αναζητήσετε στο site της ΕΕΤΑΑ:www.eetaa.gr , στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης :Αγ. Αναργύρων 11,Ν.Χαλκηδόνα και στον Βρεφικó Σταθμó (Κρυστάλλη και Πεταλά).

Η υποβολή των αιτήσεων για την ΕΕΤΑΑ θα ξεκινήσει από …… έως …. και στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ, στην διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77,10436,Αθήνα.

Επισήμανση: Επειδή οι προσφερόμενες θέσεις στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ υπολείπονται του συνόλου της δυναμικότητας της Δομής   καλούνται οι γονείς που επιθυμούν την εγγραφή του παιδιού τους στον Βρεφικό Σταθμό   να καταθέσουν επί πλέον ξεχωριστή αίτηση την οποία θα επεξεργαστεί η Κοινωφελής Επιχείρηση και να την υποβάλουν στα γραφεία του Βρεφικού Σταθμού .

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μητέρες (γονείς)εφόσον έχουν από 2 μηνών έως και 2,5 ετών .

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ –ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 • Συμπληρωμένη η Αίτηση και το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο.

Κατεβάστε εδώ την αίτηση

 • Συμπληρωμένη η Ατομική καρτέλα Βρέφους.
 • Συμπληρωμένη η Βεβαίωση υγείας βρέφους από τον παιδίατρο καθώς και φωτοτυπία των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας όπου αναγράφονται οι εμβολιασμοί.

Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (MANTOUX).

 • Τα Απαραίτητα δικαιολογητικά και ανάλογα την περίπτωση εάν υπάρχουν Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (όπως αναλύονται κατωτέρω)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Α) ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: Βεβαίωση εργοδότη για τους εργαζόμενους γονείς(με προσδιορισμό αποδοχών τελευταίου μήνα)συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ασφαλιστικά ταμεία ως εξής:

ΙΚΑ: φωτοαντίγραφο ενσήμων προηγούμενου ή τελευταίου τριμήνου .

ΟΑΕΕ: έναρξη επαγγέλματος και τελευταία απόδειξη ασφαλιστικών εισφορών.

Β) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: βεβαίωση αποδοχών από την υπηρεσία ή αποδεικτικό μισθοδοσίας τελευταίου μήνα.

 1. 2. Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ για τους άνεργους γονείς ανανεωμένη.
 2. 3. Αυτασφάλιση γονέων οι οποίοι δεν ασφαλίζονται από εργοδότη.
 3. 4. Φορολογική Δήλωση Ε1 & Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους   2014.
 4. 5. Για την εγγραφή βρεφών αλλοδαπών οικογενειών επιπλέον χρειάζεται να προσκομιστούν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την νόμιμη άδεια παραμονής στην χώρα μας(Διαβατήριο και άδεια παραμονής)και μεταφρασμένο πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.                     6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Για τους υπαλλήλους του Δήμου Φιλ/φειας – Χαλ/νος προσκομίζεται οικεία βεβαίωση.
 • Για γονείς διαζευγμένους προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας.
 • Για γονείς που σπουδάζουν προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών.
 • Για γονείς που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις προσκομίζεται βεβαίωση από τον Στρατό.
 • Για γονείς ή μέλη της οικογένειας που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις προσκομίζεται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής των ΚΕΠΑ.
 • Για γονείς σε διάσταση προσκομίζεται φορολογική δήλωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που να το αποδεικνύει.

Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις επανεγγραφών τονίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι η ίδια με των εγγραφών και μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία δηλ, στις 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015.

            Τα βρέφη θα επιλεγούν με σειρά προτεραιότητας βάσει του πίνακα μοριοδότησης που θα προκύψει ύστερα από την συλλογή και επεξεργασία των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και την απόδοση των ανάλογων μορίων και εφόσον οριστικοποιηθεί η μοριοδότηση της ΕΕΤΑΑ. Οι αιτήσεις που θα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ, θα εξαιρεθούν από την διαδικασία μοριοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης . Οι αιτήσεις εγγραφής των βρεφών θα αξιολογηθούν με βάσει κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια(βλ. Κριτήρια Επιλογής/Μόρια).

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων μπορείτε να κατεβάσετε από www.neafiladelfeia.gr.

Επίσης στον Βρεφικό Σταθμό: Κρυστάλλη 24 & Πεταλά, Ν.Χαλκηδόνα.

Στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Φ.Χ.: Αγ. Αναργύρων 11,Ν.Χαλκηδόνα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΜΟΡΙΑ)

 • ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ

60 ΜΟΡΙΑ

 • ΚΑΤΟΙΚΟΙ-ΔΗΜΟΤΕΣ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ – ΧΑΛ/ΝΟΣ

40 ΜΟΡΙΑ

 • ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ – ΧΑΛ/ΝΟΣ

20 ΜΟΡΙΑ

 • ΔΗΜΟΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ – ΧΑΛ/ΝΟΣ

10 ΜΟΡΙΑ.

 • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ

20 ΜΟΡΙΑ

 • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

20 ΜΟΡΙΑ

 • ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

20 ΜΟΡΙΑ

 • ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

20 ΜΟΡΙΑ

 • ΠΑΙΔΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΜΕΛΟΣ ΑΜΕΑ

20 ΜΟΡΙΑ

 • ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΚΟΙΝ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΠΠΙΕΔ

20 ΜΟΡΙΑ

 • ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ

10 ΜΟΡΙΑ

 • ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

10 ΜΟΡΙΑ

 • ΜΗΤΕΡΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

10 ΜΟΡΙΑ

 • ΠΑΤΕΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

10 ΜΟΡΙΑ

 • ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ Η ΓΟΝΕΑΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ

10 ΜΟΡΙΑ

 • ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 12.000 €

40 ΜΟΡΙΑ

 • ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.000 € – 25.000 €

30 ΜΟΡΙΑ

 • ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 25.000 € – 30.000 €

20 ΜΟΡΙΑ

 • ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 30.000 € – 40.000 €

10 ΜΟΡΙΑ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ:

Α. Το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώνει το βρέφος θα προκύπτει από το άθροισμα των μορίων των παραπάνω κατηγοριών στις οποίες ανήκει η οικογένειά του. Για παράδειγμα : Τρίτεκνη οικογένεια ,κατοίκων του δήμου μας με εργαζόμενο πατέρα και άνεργη μητέρα θα συγκεντρώσει σύνολο μορίων : 20 (ΤΡΙΤΕΚΝΗ) + 20 (ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) + 20 (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ) + 10 (ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ) = 70 ΜΟΡΙΑ.

Β. Στην περίπτωση που οι γονείς του βρέφους ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες όσο αναφορά Κάτοικος – Δημότης ή Κάτοικος ή Δημότης θα μοριοδοτείται το βρέφος με βάση τον γονέα που ανήκει στην κατηγορία με τα περισσότερα μόρια.

Γ. Εάν υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων παιδιών θα πραγματοποιείται κλήρωση παρουσία των γονέων /κηδεμόνων.

Δ. Εισόδημα που λαμβάνεται ως κριτήριο θεωρείται το καθαρό οικογενειακό εισόδημα που προκύπτει από την εργασία των γονέων ,το σύνολο των γεωργικών επιδοτήσεων και των αφορολόγητων ποσών που δηλώνονται στο Ε1,έσοδα από ενοίκια, έσοδα που έχουν αποκτηθεί από τόκους τραπεζών ,μετοχές, κλπ.

Ε. Η φιλοξενία των βρεφών στον Σταθμό θα γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των γονέων.

ΣΤ. Κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων(κριτηρίων – μορίων) θα αναρτηθούν πίνακες αποτελεσμάτων στον Βρεφικό Σταθμό & στην Κοινωφελή Επιχείρηση (Αγ. Αναργύρων 11) σε ημερομηνία που θα είναι άμεσα εξαρτημένη από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Η. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα γίνει με τους εξής πίνακες:

 • Πίνακας επιτυχόντων του Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ(εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή της Επιχείρησης στο πρόγραμμα).
 • Πίνακας επανεγγραφών – εγγραφών βρεφών, των αιτήσεων που θα επεξεργαστεί η Κοινωφελής Επιχείρηση και για τις θέσεις πλέον των θέσεων που θα καλυφθούν από την ΕΕΤΑΑ .
 • Πίνακες επιλαχόντων.
 • Πίνακες απορριπτέων.

 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΡΕΦΩΝ

Διαγραφή βρέφους γίνεται εφόσον συντρέχουν τα παρακάτω:

 • Μετά από αίτηση γονέα στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητά τη διαγραφή.
 • Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα(συνεχόμενα)και μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την Κοινωφελή Επιχείρηση.
 • Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται κατ΄εξακολούθηση με το πρόγραμμα του Βρεφικού Σταθμού και τους όρους λειτουργίας του.
 • Όταν τα βρέφη συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στον Παιδικό Σταθμό.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

 

1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Η λειτουργία του Βρεφικού Σταθμού αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του εκάστοτε έτους. Τα Βρέφη φιλοξενούνται πέντε ημέρες την εβδομάδα δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή καθ΄ όλη την διάρκεια του παραπάνω διαστήματος εκτός των επίσημων αργιών των Δημόσιων Υπηρεσιών και του Πολιούχου του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα δεν λειτουργούν :

 • Καθαρά Δευτέρα
 • Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
 • Γιορτή Εργαζομένων 1η Μαΐου
 • Κοίμηση της Θεοτόκου
 • Εθν. Επέτειος 28ης Οκτωβρίου.

Επίσης ο Σταθμός παραμένει κλειστός από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και από Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά για τον εορτασμό του Πάσχα.

2) ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

 • Ο βρεφικός σταθμός λειτουργεί από τις 7:00πμ μέχρι 16:00μμ καθημερινά.
 • Η προσέλευση των βρεφών γίνεται από τις 7:00πμ μέχρι τις 9:00πμ το αργότερο. Όποιος δεν τηρεί το ωράριο δεν θα εισέρχεται στο χώρο του σταθμού.
 • Η αποχώρηση των βρεφών που δεν κοιμούνται γίνεται από τις 13:00μμ έως τις 14:00μμ το αργότερο.
 • Η αποχώρηση των βρεφών που κοιμούνται γίνεται από τις 15:30μμ έως τις 16:00μμ το αργότερο.
 • Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας προσαρμογής των παιδιών. Το πρόγραμμα προσαρμογὴς των βρεφών ορίζεται κατά περίπτωση από την προϊσταμένη του σταθμού και η διάρκειά του εξαρτάται από την προσαρμοστικότητα του παιδιού.
 • Τα παιδιά παραδίδονται μόνο σε παιδαγωγούς μέσα στον Βρεφικό Σταθμό.

3) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΟΝΕΩΝ

 • Οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν τη διεύθυνση του βρεφικού σταθμού από την έναρξη του σχολικού έτους σχετικά με το εάν τα παιδιά τους θα κοιμούνται ή όχι, με την ώρα αποχώρησης τους, καθώς και με το ποια άτομα θα παραλαμβάνουν τα παιδιά τους.
 • Ενημερώνουμε τους γονείς ότι ο βρεφικός σταθμός μπορεί να φιλοξενήσει για ύπνο μέχρι 14 βρέφη και προτεραιότητα έχουν τα βρέφη που έχουν μπεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ – ΕΕΤΑΑ.
 • Σε περίπτωση που κάποιο παιδί, από αυτά κοιμούνται, αποχωρήσει νωρίτερα κάποια μέρα για οποιονδήποτε λόγο, ο βρεφικός πρέπει να ενημερωθεί έως τις 12.00μμ το αργότερο.
 • Εάν υπάρχει πιθανότητα να έρθει να πάρει το παιδί άγνωστο πρόσωπο για το προσωπικό του σταθμού θα πρέπει να έχει την           ταυτότητα του αλλιώς το παιδί δεν φεύγει απ’ το σταθμό.
 • Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν τη διεύθυνση του βρεφικού σταθμού για τυχόν ιδιαιτερότητες του παιδιού στον ύπνο, στις συνήθειες, στη διατροφή, στις αλλεργίες, στα φάρμακα.
 • Μέσα στην τσάντα του παιδιού πρέπει να υπάρχουν: μία δεύτερη αλλαξιά ,ένα ζευγάρι κάλτσες ,3 πάνες και όχι πάνες βρακάκια , μία πετσέτα καθημερινά, 2-3 βρακάκια σε περίπτωση που το παιδί έχει αποκτήσει των έλεγχο σφικτήρων και μία σακούλα για τα λερωμένα ρούχα.
 • Οι γονείς μια φορά το μὴνα πρέπει να φέρνουν ένα πακέτο μωρομάντηλα στο σταθμό.(ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΥ ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ)
 • Οι γονείς θα πρέπει να προσέχουν την ατομική υγιεινή των παιδιών τους:καθημερινό λούσιμο και μπάνιο, καθαρά ρούχα, καθαρά παπούτσια και κάλτσες, κόψιμο νυχιών. Επίσης οφείλουν να ελέγχουν προληπτικά και συνεχώς τα παιδιά τους για ψείρες.
 • Ο ρουχισμός του παιδιού πρέπει να είναι ελαφρύς και όχι πολύπλοκος:να μην φορά ζώνες, κουμπιά, κορδόνια, κοκαλάκια μικρά, τιράντες, αλυσίδες, καρφίτσες με ματάκια, πούλιες, στρασάκια στις μπλούζες, παγιέτες, όχι σκουλαρίκια και οτιδήποτε είναι επικίνδυνο για τα βρέφη.
 • Να μην φέρουν στον βρεφικό σταθμό παιχνίδια ή άλλα προσωπικά αντικείμενα , παρά μόνο κάποια απαραίτητα για την περίοδο της προσαρμογής.
 • Προσοχὴ απαγορεύεται τα παιδιά να μασάνε τσίχλα και να μπαίνουν στην τάξη , γιατί υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.
 • Τα γεύματα χορηγούνται από τον βρεφικό σταθμό.
 • Σε περίπτωση που κάποιο παιδί ανεβάσει πυρετό πάνω από 38 βαθμούς, ενημερώνονται οι γονείς και το παιδί αποχωρεί άμεσα. Ο βρεφικός σταθμός δε φέρει καμία ευθύνη και δεν χορηγεί κανένα φάρμακο.
 • Όταν το παιδί αρρωστήσει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σταθμού (διάρροια , εμμετό, πυρετό κ.α.) ειδοποιούνται οι γονείς και   αποχωρεί από τον χώρο του βρεφικού σταθμού και παραμένει εκτός βρεφικού σταθμού έως την πλήρη ανάρρωση του.
 • Η επιστροφή του παιδιού πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του θεράποντος παιδιάτρου στην οποία αναφέρεται η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί και η διάρκεια της αποκατάστασης της υγείας του.
 • Σε περίπτωση χορήγησης οποιονδήποτε φαρμάκων από τους γονείς, επιβάλλεται η άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των παιδαγωγών.
 • Εάν το παιδί – βρέφος λείψει χωρίς σοβαρή αιτία (ασθένεια) πάνω από ένα μήνα συνεχόμενα διαγράφεται.

Παρακαλούμε, όπως ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες για την καλύτερη συνεργασία μας, για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού και την μέγιστη ασφάλεια των παιδιών σας. Σε περίπτωση μη τήρηση των κανόνων από τους γονείς και μετά από σύσταση των παιδαγωγών και της υπεύθυνης, η διοίκηση έχει την δυνατότητα να διαγράψει το παιδί και να καλυφθεί η θέση.

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.