33.5 C
Nea Chalkidona
Σάββατο, 23/09/2023

  Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 10 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει των άρθρων 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας) και 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης :

  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017, βάσει των αριθ. 357/2018 και 55/2019 αντίστοιχων αποφάσεων-εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

  • Καλούνται επίσης, δυνάμει του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06, η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών κα Ανθή Πλεσίτη, ο λογιστής του Δήμου κ. Αρέας Μανωλάτος και ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος όπως παραστούν στη Συνεδρίαση, προκειμένου να παράσχουν, λόγω αρμοδιότητος, πληροφορίες προς το Σώμα σχετικά με το μοναδικό θέμα της Η.Δ..

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφ της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 10η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Διενέργεια κλήρωσης,  σύμφωνα με το άρθρο 38 του N. 4497/2017, για τη διάθεση των κενών – αδιάθετων θέσεων στην εμποροπανήγυρη της Πρωτομαγιάς 2019.

  1. Τροποποίηση της αριθ. 343/18 απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

  1. Έγκριση σχεδίου συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ. και Δήμου Ευπατορίας που θα υπογραφεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στη Γιάλτα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (18-20 Απριλίου 2019).

  1. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης για την υλοποίηση των εκδηλώσεων, δράσεων και δραστητήτων των πολιτιστικών Συλλόγων, Σωματείων και Φορέων του Δήμου για το έτος 2019 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.

  1. Έγκριση πολιτιστικής εκδήλωσης με την επωνυμία «5ο Μουσικοχορευτικό οδοιπορικό στην ελληνική παράδοση» του Δήμου και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.

  1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης Δημοτικού Χώρου (Αίθουσας) στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Τοπικό Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας.

  1. Ορθή Επανάληψη της αριθ. 180/2012 απόφασης Δ.Σ. ως προς το β΄ σκέλος της («Παραχώρηση του κτιρίου επί των οδών Κρυστάλλη και Πεταλά – Ν. Χαλκηδόνα στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου»).

  1. Έγκριση του προγράμματος της «Ημερησίας Θερινής Δημιουργικής & Αθλητικής Απασχόλησης» για παιδιά 6 – 12 ετών για το 2019 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.

  1. Έγκριση συνδιοργάνωσης 14oυ Σχολικού Πρωταθλήματος Σκακιού Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας.
  1. Έγκριση μίσθωσης λεωφορείων για εκδρομές από τα Τμήματα Πολιτισμού – Παιδείας – Αθλητισμού -ΚΑΠΗ και μίσθωσης λεωφορείων για τα θαλάσσια μπάνια απόρων του Δήμου για το έτος 2019.

  1. Έγκριση διοργάνωσης και υλοποίησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2019.

  1. Ανάκληση της υπ΄αριθ. 61/2019 απόφασης Δ.Σ. και επανέγκριση πραγματοποίησης παράστασης κουκλου στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου-Εξειδίκευση πίστωσης.

  1. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020- 2023 του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

  1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, βάσει της αριθ. 12/2019 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

  1. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 167».

  1. Εξαίρεση από τη διαδικασία προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη και αξιοποίηση πρώην Στρ. Εργοστασίου (Ο.Τ. 11).

  1. Έγκριση μονοδρόμησης των οδών Χειμάρρας και Τυάνων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας, βάσει της αριθ. 23/2019 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ..

  1. Έγκριση εφαρμογής πιλοτικού σχεδίου δημιουργίας θέσεων ς αυτοκινήτων μονίμων κατοίκων στο κέντρο του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, βάσει της αριθ. 28/2019 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ..

  1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης για την Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού για τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ATT68 «Επέκταση και αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες».

  1. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ 322/2018 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την οικονομική ενίσχυσης σε άπορο δημότη-κάτοικο του Δήμου.

  1. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων στον 1ο ΒΝΣ Νέας Φιλαδέλφειας & στον 1ο ΒΝΣ Νέας Χαλκηδόνας'.

  1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Έργα υποδομής Δημοτικού Νεκροταφείου» (Α.Μ: 64/2016).

  1. Έγκριση σύναψης συμφωνητικού συνεργασίας με το Φιλοζωικό Σύλλογο Νέας Φιλαδέλφειας.

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ

  Η ομάδα του Καφενείου
  Η ομάδα του Καφενείου
  Το ΚΑΦΕΝΕΙΟ δημιουργήθηκε με σκοπό κάθε αναγνώστης να μπορεί να διαβάσει όλα τα νέα της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας, να ενημερωθεί για δράσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και να βρεί όλες τις ειδήσεις που αφορούν την Ελλάδα και τον κόσμο, τα αθλητικά και την ΑΕΚ, το lifestyle, την τεχνολογία και το gaming καθώς και όλες τις επιστημονικές εξελίξεις που τον αφορούν.

  ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

  Σχετικά άρθρα