19.4 C
Nea Chalkidona
Τρίτη, 28/05/2024

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ / ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

  Σας ενημερώνουμε ότι θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για των νηπίων /βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν Χαλκηδόνας για την περίοδο 2018-2019 στις 10 Μαΐου 2018 και θα λήξει στις 31 Μαΐου 2018.

   

  Η παραλαβή έντυπων αιτήσεων και η πληροφόρηση για τη συμπλήρωση τους θα γίνονται στον Παιδικό / Βρεφονηπιακό Σταθμό που o γονέας επιθυμεί να εγγράψει το νήπιο / βρέφος, και μόνο σε έναν Σταθμό του Δήμου μας, καθημερινά σε ώρες που οι Προϊσταμένες των τμημάτων  Παιδικών /Βρεφονηπιακών Σταθμών ορίζουν, εκτός Σαββάτου και Κυριακής (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα που αντίστοιχων παιδικών σταθμών).

  Η κατάθεση των αιτήσεων και αφού έχουν συμπληρωθεί όλα τα δικαιολογητικά θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου επί της Λ. Δεκελείας 97. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για δεύτερο Παιδικό/Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας. Σε περίπτωση που ο γονέας υποβάλλει αίτηση και σε δεύτερο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, το νήπιο – βρέφος θα απορρίπτεται από την διαδικασία επιλογής.

  Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις σε σταθμό άλλο, εκτός της επιλογής του ενδιαφερόμενου γονέα, θα ειδοποιείται τηλεφωνικώς ο αιτών –ούσα για την κάλυψη

  της κενής θέσεως, βάση της μοριοδότησης που έχει λάβει στους προσωρινούς πίνακες.

   

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΜΕΣΩ ΕΕΤΑΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ/ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

   

  Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας  θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” για το έτος 2017-2018 με σκοπό να εντάξει σ' αυτό τους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας. Εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του, και οριστικοποιηθεί ο αριθμός των θέσεων που θα διαθέσει, καλούνται όλες οι μητέρες που πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και ενημερωτικό και έντυπο υλικό θα μπορείτε να αναζητήσετε:

  • στο site της ΕΕΤΑΑ: eetaa.gr
  • στα γραφεία της Δ/ νσης Προσχολικής Αγωγής : Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα , 3ος όροφος και
  • σε όλους τους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς μας Σταθμούς.

   

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

   

  Αίτηση εγγραφής η οποία εμπεριέχει και ατομική καρτέλα νηπίου/βρέφους (παραλαμβάνεται από τον Σταθμό).

  Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανάλογα είτε από τον γονέα, είτε από τον/ την κηδεμόνα του νηπίου / βρέφους.

  Υπογεγραμμένη από παιδίατρο βεβαίωση υγείας νηπίου για τη σωματική και πνευματική κατάσταση του νηπίου/βρέφους, καθώς και φωτοτυπία των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, όπου αναγράφονται οι εμβολιασμοί. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (MANTOUX – Βεβαίωση υγείας μπορεί να εκδίδεται δωρεάν από την ΤΟ.ΜΥ. τηλ : 2102533974 – 210 2582043).

  Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, δικαιολογητικά.

   

       ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   

  1. Για τους εργαζόμενους γονείς ζητείται βεβαίωση εργοδότη για την απασχόληση, τελευταίου μηνός. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ζητείται βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος. Επιπλέον, για όλους, απαιτείται βεβαίωση ασφάλισης.
  2. Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ για τους άνεργους γονείς.
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους (2017).
  4. Για εγγραφή νηπίων αλλοδαπών οικογενειών επιπλέον χρειάζεται να προσκομιστούν δικαιολογητικά που ν' αποδεικνύουν την νόμιμη άδεια παραμονής.
  5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Βεβαίωση κατοικίας ή αντίγραφο ΔΕΚΟ.
  7. Για γονείς διαζευγμένους προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας
  8. Για γονείς που σπουδάζουν προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών
  • Για γονείς που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το Στρατό
  • Για γονείς ή μέλη της οικογένειας ΑΜΕΑ προσκομίζεται οικεία βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή ΚΕΠΑ.
  • Για γονείς σε διάσταση προσκομίζεται φορολογική δήλωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που να το αποδεικνύει.
  • Για παιδιά με χρόνιες παθήσεις, κινητικά προβλήματα ή καθυστέρηση λόγου προσκομίζεται διάγνωση από δημόσιο φορέα και επιπλέον απαιτείται και βεβαίωση γιατρού ότι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του σταθμού.
  • Για γονείς φυλακισμένους προσκομίζεται σχετική βεβαίωση Δημοσίου φορέα.
  • Για ορφανά τέκνα προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων.
  • Για Παιδιά γυναίκων που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση

   

  ΒΡΕΦΟΣ : ημερομηνία γέννησης από 1/3/2016 εως 1/3/18

  ΝΗΠΙΟ : ημερομηνία γέννσης από 1/1/2015 εώς 29/02/2016

   

  Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων μπορείτε να κατεβάσετε από το παρακάτω site.

  www.dimosfx.gr

   

  Επίσης θα δίνονται από όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας και από Τη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής, Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα, 3ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,   08:00 – 13:00. Επισυνάπτεται σχετικό φυλλάδιο με όλα τα στοιχεία των Παιδικών Σταθμών στο τέλος του ενημερωτικού εντύπου.

  Για την ένταξη στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου τηρείται  προτεραιότητα, βάσει μοριοδότησης ως εξής :

   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΜΟΡΙΑ)

   

  • Επανεγγραφή νηπίων                                                         60 μόρια
  • Κάτοικος  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος                                    55 μόρια (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)
  • Εργαζόμενη/ος γονέας                                                        20 μόρια

  (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)

  • Μονογονεϊκή οικογένεια                                                     90 μόρια
  • Ορφανά τέκνα και από τους 2 γονείς                                 120 μόρια
  ·          Γονέας φυλακισμένος                                                        40 μόρια
  • Παιδιά οικογενειών με μέλος ΑΜΕΑ                                       20 μόρια
  • Άνεργη/ος γονέας  (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)                 10 μόρια
  • Γονέας φοιτητής/τρια (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)             10 μόρια
  • Πατέρας στρατευόμενος                                                     10 μόρια
  • Εισόδημα έως 7.000 €                                  40 μόρια/45 με 2 παιδιά
  • Εισόδημα άνω 7.000 € -12.000 €                   30 μόρια/35 με 2 παιδιά
  • Εισόδημα άνω 12.000 € – 20.000€                  25 μόρια/30 με 2 παιδιά
  • Εισόδημα άνω 20.000 € – 25.000€                  20 μόρια/25 με 2 παιδιά
  • Εισόδημα άνω 25.000 € – 30.000€                 10 μόρια/15 με 2 παιδιά
  • Παιδιά Πολύτεκνων και Τρίτεκνων  οικογενειών                     20 μόρια
  • Παιδιά με χρόνιες παθήσεις/ κινητικά προβλήματα                  20 μόρια
  • Παιδιά με διαγνωσμένη καθυστέρηση λόγου                         10 μόρια
  • Διαζευγμένη/σε διάσταση μητέρα                                        20 μόρια

  (τα μόρια της διαζευγμένης ή σε διάσταση μητέρας

  θα τα λαμβάνει η αιτούσα με την προϋπόθεση ότι δεν μοριοδοτείται επιπλέον για τον πατέρα του τέκνου)

   

  • Παιδιά γυναίκων που φιλοξενούνται                                     90 μόρια

  στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών

   

  Μονογονεϊκή οικογένεια, όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ 1139/11, τεύχος Β) υφίσταται σε περιπτώσεις χηρείας μονογονέα, άγαμης μητέρας με τέκνο χωρίς αναγνώριση από τον πατέρα, έκπτωσης του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας, αφαίρεσης γονικής μέριμνας του άλλου γονέα λόγω κακής άσκησης κ.λ.π.

   

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

   

  1) Το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώνει το νήπιο θα προκύπτει από το άθροισμα των μορίων των παραπάνω κατηγοριών στις οποίες ανήκει η οικογένειά του.

  2) Εάν υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αιτήσεων, η κατάταξη θα γίνεται με προτεραιότητα, βάσει του χαμηλότερου οικογενειακού εισοδήματος.

  3) Εισόδημα που λαμβάνεται ως κριτήριο θεωρείται το συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα που εντοπίζεται στο πεδίο του πίνακα Γ1 Εκκαθάριση Φ.Ε. του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας .

  4)  Η  φιλοξενία των νηπίων/βρεφών στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας θα γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των γονέων.

  5) Τα μόρια επανεγγραφής δικαιούται το παιδί/βρέφος , εφόσον φιλοξενήθηκε τουλάχιστον 6 μήνες στον παιδικό ή βρεφικό σταθμό κατά την προηγούμενη χρονιά. Αν η αίτηση εγγραφής παιδιού/βρέφους σε βρεφικό ή παιδικό σταθμό έχει εγγεγραμμένο, την ίδια χρονική περίοδο,  αδερφό/ή στον εν λόγω σταθμό του Δήμου, τότε παίρνει τα μόρια επανεγγραφής.

  6) Κατόπιν ελέγχου των κριτηρίων-μορίων θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων, σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς, σε ημερομηνία που θα είναι άμεσα εξαρτημένη από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”. Για τις ανάγκες προγραμματισμού των γονέων θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες εγγραφών – επιλαχόντων και απορριπτέων.

  7) Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα γίνει σε τέσσερις  διαφορετικούς πίνακες:

  • Πίνακας επιτυχόντων του Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ (εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα) .
  • Πίνακας επιτυχόντων του Δ.ΝΦ.ΝΧ
  • Πίνακας επιλαχόντων
  • Πίνακας απορριπτέων

   

   

  Δ/νση Προσχολικής Αγωγής

  Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα , 3ος όροφος

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 2532047 εσωτ.300,304

  FAX: 210 2532048

   

   

  ΠΑΙΔΙΚΟI & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

  ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

   

  Α΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας

  Σμύρνης 11, Νέα Φιλαδέλφεια

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2511567

  FAX: 210 2511567

   

  Β΄ Βρεφονηπιακός  Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας

  Μαιάνδρου 113, Νέα Φιλαδέλφεια

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2516001

  FAX: 210 2523530

   

  Γ΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας

  25ης Μαρτίου 3, Νέα Φιλαδέλφεια

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2529993

  FAX: 210 2517755

   

  Α΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Χαλκηδόνας

  Κρυστάλλη 24 & Πεταλά, Νέα Χαλκηδόνα

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2518224

  FAX: 210 2518224

   

  Γ΄ Βρεφονηπιακός  Σταθμός Νέας  Χαλκηδόνας

  Οδυσσέως 2, Νέα Χαλκηδόνα

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2523829

  FAX: 210 2523829

   

   

   

   

                                     ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Η ομάδα του Καφενείου
  Η ομάδα του Καφενείου
  Το ΚΑΦΕΝΕΙΟ δημιουργήθηκε με σκοπό κάθε αναγνώστης να μπορεί να διαβάσει όλα τα νέα της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας, να ενημερωθεί για δράσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και να βρεί όλες τις ειδήσεις που αφορούν την Ελλάδα και τον κόσμο, τα αθλητικά και την ΑΕΚ, το lifestyle, την τεχνολογία και το gaming καθώς και όλες τις επιστημονικές εξελίξεις που τον αφορούν.

  ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

  Σχετικά άρθρα