Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 14/3 (Ρεπορτάζ)

0
111

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14/3 η 5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2018 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου «».

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εργαζόμενου Γεώργιου Τσιφλικιώτη, ο οποίος έφυγε από την ζωή.
Αμέσως μετά το Δημοτικό Συμβούλιο πέρασε στα θέματα ημερήσιας διάταξης, ξεκινώντας όμως από το 8ο θέμα.
Το 8ο θέμα η λήψη απόφασης για την διαμόρφωση νέου κανονιστικού πλαισίου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ψηφίστηκε ομόφωνα. Σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή η λειτουργία του πανηγυριού θα είναι πιο ομαλή και όλοι οι πωλητές θα αρχίσουν να στήνουν τους πάγκους τους την Κυριακή το πρωί.
Το 1ο θέμα η έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων κηδείας του πρώην Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας Αλέκου Λάλου ψηφίστηκε ομόφωνα με τον κύριο Μιχάλη Λάλο να απέχει γενικά της διαδικασίας, λόγω του κανονισμού.
Το 2ο θέμα η επιστροφή ή μη αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών υπαλλήλων, των οποίων ανακλήθηκε η ατομική διοικητική πράξη λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία με αποχή από τους κυρίους Πλάτανο, Κόντο, Παπανικολάου, Ντάτση, Σιώρρη και τις κυρίες Αγαγιώτου και Αναγνώστου.
Το 3ο θέμα η έγκριση μερικής ανάκλησης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018 ψηφίστηκε ομόφωνα.
Το 4ο θέμα η αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού ψηφίστηκε ομόφωνα.
Το 5ο θέμα η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας ψηφίστηκε ομόφωνα.
Το 6ο θέμα η έγκριση πρακτικού  κατακύρωσης για την ομάδα 8 («ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ») και την ομάδα 10 («ΑΡΤΟΣ») του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και  ανάδειξη οριστικών μειοδοτών ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία με αποχή από τους κυρίους Γεωργαμλή, Πλάτανο, Κοπελούσο, Κόντο, Ντάτση και την κυρία Αναγνώστου.
Το 7ο θέμα η έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής ψηφίστηκε ομόφωνα εκτός του κωδικού 2600, το οποίο ο κύριος Πλάτανος δεν ψήφισε.
Το 9ο θέμα ο καθορισμός α) των τελών χρήσεων πεζοδρομίων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2018 και β)  των κατηγοριών των ευπαθών ομάδων και των σχετικών δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν ώστε να δικαιούνται έκπτωση στα ανωτέρω τέλη και γ) ημερομηνιών διεξαγωγής – διάρκειας εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2018, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής ψηφίστηκε ομόφωνα και η ώρα που ορίστηκε να ξεκινήσει το στήσιμο των πάγκων είναι 10 το πρωί της Κυριακής και λήξη 12 το βράδυ της Τρίτης.
Το 10ο θέμα η έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση και υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Πρωτομαγιάς και διάθεση σχετικής πίστωσης ψηφίστηκε ομόφωνα.
Το 11ο θέμα η λήψη απόφασης – γνωμοδότηση επί του Πρακτικού της από 05-02-2018, 1ηςΣυνεδρίασης, Θέμα 2ο ,  του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αποχαρακτηρισμό τμήματος του χώρου για παιδικό και βρεφικό σταθμό στο Ο.Τ. 167 σε κοινόχρηστο χώρο (πλατεία, παιδική χαρά και πεζόδρομοι) και έγκριση περιγράμματος δόμησης παιδικού και βρεφικού σταθμού» ψηφίστηκε ομόφωνα.
Το 12ο θέμα η έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τους Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία με το κύριο Πλάτανο να ψηφίζει τα δικά του κριτήρια.
Το 13ο θέμα η έγκριση σύναψης και όρων της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» 2. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης ψηφίστηκε ομόφωνα, με τον κύριο Πλάτανο να καταψηφίζει το σκέλος της παράτασης.
Το 14ο θέμα η έγκριση 2ης  παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων Πλατείας Ελ.Βενιζέλου»-  Α.Μ.60/2016 ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία με το κύριο Πλάτανο να ψηφίζει κατά.
Το 15ο θέμα η έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων, βάσει της αριθ. 2/2018 απόφασης-εισήγησης της Δ.Ε.Π. ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία με αποχή από τους κυρίους Πλάτανο και Ντάτσης και την κυρία Αναγνώστου.
Το 16ο θέμα η έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2018, βάσει της αριθ. 11/2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία με τους κυρίους Κόντο και Ντάτση να ψηφίζουν υπέρ μόνο τις αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών ενώ οι κύριοι Πλάτανος, Γεωργαμλής, Κοπελούσος, και η κυρία Αναγνώστου δήλωσαν αποχή.
Το 17ο θέμα η έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία με αποχή από τον κύριο Πλάτανο.
Το 18ο θέμα η έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια ειδών για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

ψηφίστηκε ομόφωνα.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.