Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 26/7 (Ρεπορτάζ)

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26/7 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου «Μίλτος Κουντουράς».

Το 1ο και μοναδικό θέμα ημερησίας αφορούσε την ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα πρόσληψης 10 μαθητευόμενων μαθητών ΕΠΑΛ για πρακτική άσκηση. Το θέμα ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία ενώ κατά ψήφισε η κ. Γκούμα λέγοντας πως θεωρεί την πρακτική άσκηση σαν ένα μέσο για φτηνά εργατικά χέρια και πως η πρακτική πρέπει να πραγματοποιείται σε κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια.

Στη συνέχεια περάσαμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Το 1ο θέμα η έγκριση τρόπου εκτέλεσης της μελέτης: «Μελέτη υδρογεωλογικής καταλληλότητας χώρου Δημοτικού Νεκροταφείου», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία ενώ παρόν δήλωσε η κ. Γκούμα και αποχή ο κ. Παπανικολάου, ο οποίος μόλις είχε προσέλθει στο συμβούλιο και δεν είχε συμμετάσχει στην συζήτηση.

Το 2ο θέμα η γκριση Πρακτικού  διαγωνισμού που διεξήχθη με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017,προϋπολογισμού 30.000 € με Φ.Π.Αψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία ενώ παρόν δήλωσε η κ. Γκούμα.

Το 3ο θέμα η επιστροφή ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και διάθεση σχετικών πιστώσεων ψηφίστηκε ομόφωνα.

Το 4ο θέμα η διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου ψηφίστηκε ομόφωνα

Το 5ο θέμα η ακύρωση πράξεων βεβαίωσης παράβασης Κανονισμού Καθαριότητας και διαγραφή σχετικών διοικητικών προστίμων ψηφίστηκε ομόφωνα.

Το 6ο θέμα η έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017 ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία ενώ κατά δήλωσε η κ. Γκούμα.

Το 7ο θέμα η έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία ενώ κατά δήλωσε η κ. Γκούμα και αποχή ο κ. Ντάτσης.

Το 8ο θέμα η έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των εργαζομένων της ΚΕΔΦΧ για την στελέχωση του Βρεφικού Σταθμού της οδού Κρυστάλλη & Πεταλά από 1-09-2017 έως 31-08-2018 ψηφίστηκε ομόφωνα.

Το 9ο θέμα ο καθορισμός αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγορικής εταιρείας «Διονυσία Μουζάκη και Συνεργάτες» για την υποβολής μήνυσης κατά της Τράπεζας Πειραιώς για κατάσχεση λογαριασμού του Δήμου εις χείρας αυτής ως τρίτης(σχετ. η αριθ. 171/2017 απόφαση Οικ. Επιτροπής) ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία ενώ παρόν δήλωσε η κ. Γκούμα.

Το 10ο θέμα η έγκριση χορήγησης κωδικού πρόσβασης του  εισπράκτορα του Δημοτικού Κοιμητηρίου στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank της Τράπεζας Πειραιώς ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία ενώ παρόν δήλωσε η κ. Γκούμα.

Το 11ο θέμα η επανασυγκρότηση Επιτροπής Προϊόντος Χρηματοκιβωτίου-Παγκαριών του Δημοτικού Ιερού Ναού «Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» του Δημοτικού Κοιμητηρίου αποσύρθηκε.

Το 12ο θέμα η αποδοχή παραίτησης του Δημ. Συμβούλου της μειοψηφίας κ. Γ.Αράπογλου από τακτικό μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Εκποίηση ή Εκμίσθωση των πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου έτους 2017 και ορισμός νέου ψηφίστηκε ομόφωνα ενώ η εκλογή του κ. Κόντου στην θέση του κ. Γ.Αράπογλου ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία ενώ κατά δήλωσε η κ. Γκούμα.

Το 13ο θέμα η παραχώρηση  προϋπολογισμένων τροφίμων στην Κοινωφελή Επιχείρηση λόγω καθυστέρησης του έργου (1) «Δομή παροχής βασικών αγαθών : «Κοινωνικό παντοπωλείο- Συσσίτιο Δ.Φ.Χ.» της Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών : «Κοινωνικό παντοπωλείο- Συσσίτιο Δ.Φ.Χ.» ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία ενώ παρόν δήλωσε η κ. Γκούμα.

Το 14ο θέμα η έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2016, βάσει της αριθ. 46/2017 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία ενώ κατά δήλωσε η κ. Γκούμα και ο κ. Κουτσάκης και αποχή η κ. Αναγνώστου και ο κ. Ντάτσης.

Το 15ο θέμα η εγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2017, βάσει της αριθ. 48/2017 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία ενώ κατά δήλωσε η κ. Γκούμα και ο κ. Κουτσάκης και αποχή η κ. Αναγνώστου και ο κ. Ντάτσης.

Το 16ο θέμα η έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών του Δήμου ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία ενώ παρόν δήλωσε η κ. Γκούμα.

Το 17ο θέμα η έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποξήλωση Παράνομων Διαφημιστικών Πινακίδων σε Κοινόχρηστους Χώρους Δ.Ν.Φ.» (Α.Μ. 82/2007) ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία ενώ παρόν δήλωσε η κ. Γκούμα.

Το 18ο θέμα η έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνος» ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία ενώ παρόν δήλωσε η κ. Γκούμα.

Το 19ο θέμα η έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων» (ΑΜ :110/2016) ψηφίστηκε υπέρ κατά πλειοψηφία ενώ παρόν δήλωσε η κ. Γκούμα και αποχή η κ. Αναγνώστου.

Το 20ο θέμα η μερική ανάκληση της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης 212/2017  συνολικού ποσού 19.951,60€ ψηφίστηκε ομόφωνα.

Το 21ο θέμα η έγκριση για την διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων Σεπτεμβρίου 2017 και ψήφιση σχετικής πίστωσης ψηφίστηκε ομόφωνα.

Το 22ο θέμα η έγκριση για την διοργάνωση συναυλίας με τη και ψήφιση σχετικής πίστωσης ψηφίστηκε ομόφωνα.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.