Συνεδριάζει το Δ.Σ. του δήμου με 17 θέματα

0
20

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 6η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, και διάθεση σχετικών πιστώσεων.
 2. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.
 3. Έγκριση Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017, προϋπολογισμού 30.000 € με Φ.Π.Α., και κήρυξη προσωρινού αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας.
 4. Έγκριση διενέργειας «Προμήθειας Τροφίμων, Αναλωσίμων Ειδών και Παροχής Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό για τις ανάγκες του Δήμου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας για τα έτη 2018 & 2019».
 5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2018.
 6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού.
 7. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
 8. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2016, βάσει της αριθ. 186/2017 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.
 9. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2017, βάσει της αριθ. 189/2017 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.
 10. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2017, βάσει της αριθ. 190/2017 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.
 11. Ορισμός μελών για την επανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.
 12. Έγκριση 2ης τροποποίησης Ετησίου Προγράμματος Δράσης και 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 94/2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 13. Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης της χρήσης, της εκμετάλλευσης και της διαχείρισης των καταστημάτων και των αιθουσών συγκεντρώσεων που βρίσκονται στους οικισμούς του Ο.Ε.Κ. «Φιλαδέλφεια I, II, III, και IV» για δέκα (10) έτη.
 14. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων για την στέγαση δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής τοπικού χαρακτήρα.
 15. Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την παγία προκαταβολή των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών.
 16. Έγκριση παράτασης σύμβασης της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ».
 17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων.