ΞΕΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ ΑΡΟΝ-ΑΡΟΝ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 14 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΦΙΛΕΤΑ

H κυβέρνηση με απόφασή της και κατ’ επιταγήν του κατάπτυστου νέου μνημονίου, παρέδωσε και μάλιστα έναντι ευτελούς τιμήματος, τα 14 Περιφερειακά Aεροδρόμια φιλέτα της χώρας, λάφυρο στα γερμανικά συμφέροντα, μετά από σχετική αυθαίρετη εισήγηση της διοίκησης του TAIΠEΔ στις 3 Iουλίου και συγκεκριμένα στην κοινοπραξία Fraport AG – Slentel Ltd. Η εν λόγω κοινοπραξία αποτελείται κυρίως από τη γερμανικών κρατικών, κατά πρώτο λόγο, συμφερόντων Fraport και  τη δεύτερη εταιρεία Slentel που είναι θυγατρική του γνωστού και μη εξαιρετέου ομίλου Κοπελούζου !

H σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια του Kυβερνητικού Συμβουλίου Oικονομικής Πολιτικής (KYΣOIΠ) που συνεδρίασε στις 13 Aυγούστου και χθες (17/8)  δημοσιεύθηκε στην Eφημερίδα της Kυβέρνησης.

Tην απαράδεκτη και διάτρητη αυτή απόφαση, την οποία είχε συνομολογήσει η ΝΔ και τώρα με ανακοίνωση της εξυμνεί, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα την κατάγγελνε, υπογράφουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκης και οι υπουργοί Oικονομικών Eυκλ. Tσακαλώτος, Oικονομίας Γ. Σταθάκης και Παραγωγικής Aνασυγκρότησης Π. Σκουρλέτης.

Πρόκειται για την πρώτη ιδιωτικοποίηση – ξεπούλημα που υλοποιείται από την κυβέρνηση του ΣYPIZA. Tο τίμημα που θα καταβάλει η Fraport είναι ευτελέστατο και ανέρχεται σε μόλις 1,23 δισ. ευρώ. H υλοποίηση του συγκεκριμένου ”project” περιλαμβανόταν στο μνημόνιο έκτρωμα που έγινε νόμος του κράτους στις 14 Aυγούστου. Δηλαδή η κυβέρνηση έσπευσε μία ημέρα νωρίτερα να υλοποιήσει τη δέσμευση που ανέλαβε μέσω του τρίτου μνημονίου. Tα 14 αυτά περιφερειακά αεροδρόμια είναι της Θεσσαλονίκης, της Kέρκυρας, των Xανίων, της Kεφαλλονιάς, της Zακύνθου, του Aκτίου, της Kαβάλας, της Pόδου, της , της Σάμου, της Mυτιλήνης, της Mυκόνου, της Σαντορίνης και της Σκιάθου.

ΕΘΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Κύκλοι της ευρύτερης Αριστεράς και αντικειμενικοί οικονομικοί παρατηρητές, με δεδομένη τη στρατηγική εθνική σημασία και τον νευραλγικότατο οικονομικό και κοινωνικό ρόλο των περιφερειακών αεροδρομίων , χαρακτήριζαν ως εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα την παράδοση του ελέγχου τους σε ιδιωτικά και μάλιστα ξένα συμφέροντα. Τόνιζαν ότι αυτή η απόφαση συνιστά ένα μεγάλο και μάλλον ανέλπιστο «δώρο» στη Μέρκελ και τον Σόιμπλε, προφανώς εις ανταπόδοση των υπηρεσιών τους στη συνομολόγηση του νέου κατάπτυστου μνημονίου προς αποφυγή της καταστροφής» ενός Grexit !

Οι ίδιοι κύκλοι υπογράμμιζαν ότι, μετά το ξεπούλημα, οι τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας θα αποξενωθούν πλήρως από κάθε παρέμβαση στα περιφεριακά αεροδρόμια, ενώ τα γερμανικά συμφέροντα με επίκεντρο τα αεροδρόμια θα μπορούν να παρέμβουν για να θέσουν υπό έλεγχο την τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Παράλληλα καιροφυλακτεί ο κίνδυνος της γερμανικής κερδοσκοπίας επί των αεροδρομίων και της αύξησης του κόστους τους, κάτι που επέβαλε η γερμανική Hochtif στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με αρνητικότατες συνέπειες για του χρήστες και το ρόλο του αεροδρομίου στην περιοχή.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΛΙΜΑΝΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Οικονομικοί κύκλοι τόνιζαν στην Iskra ότι μετά το ξεπούλημα στους «προστάτες» μας Γερμανούς των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας (οι Γερμανοί ελέγχουν και το «Ελ. Βενιζέλος»), κάτι που δεν έχει συμβεί σε καμία άλλη ανεξάρτητη χώρα στον κόσμο, οι ιδιωτικοποιήσεις θα συνεχιστούν δυστυχώς, ακάθεκτες με την πώληση των λιμανιών και συγκεκριμένα με την πώληση του λιμανιού του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ROSCO (εταιρεία διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου). Η εκποίηση, μάλιστα, του λιμανιού του Πειραιά έχει ήδη ξεκινήσει και πρόκειται να ολοκληρωθεί ως τον Οκτώβρη με φωτογραφική μεταβίβαση στην COSCO. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ !

ΓΙΩΤΑ ΔΟΥΛΓΕΡΗ

«ΣΚΑΝΔΑΛΟ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ 14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ FRAPORT» ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ 29 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε ολόκληρη την αποκαλυπτικότατη Ερώτηση που κατέθεσαν στις 27/7/15 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία χαρακτήρισαν ως σκάνδαλο το ενδεχόμενο ξεπούλημα των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας.

Ολόκληρη η Ερώτηση – ΑΚΕ (Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων) έχει ως εξής :

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΚΕ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς – Οικονομικών – Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού – Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου – Εθνικής Άμυνας – Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Τεράστια και αδικαιολόγητη η οικονομική ζημία από τη δρομολογούμενη εκποίηση των 14 Περιφερειακών Αερολιμένων.

Με­λε­τώ­ντας την Πρό­τα­ση του Πα­νελ­λή­νιου Συλ­λό­γου Αε­ρο­λι­με­νι­κών [αρ.  Πρωτ. 02/06-04-2015] και βάσει των όρων της αδια­φα­νούς – ως προς τη με­θό­δευ­ση και το σύ­νο­λο των τε­χνο­οι­­νο­μι­κών ανα­λύ­σε­ων – Σύμ­βα­σης Πα­ρα­χώ­ρη­σης των 14 Πε­ρι­φε­ρεια­κών Αε­ρο­δρο­μί­ων στην κοι­νο­πρα­ξία Fraport AG – Slentel Ltd, προ­κύ­πτουν τα εξής προ­κλη­τι­κά αντι­κει­με­νι­κά συ­μπε­ρά­σμα­τα:

Α. Ως προς την οι­­νο­μία

Η Fraport AG – Slentel Ltd για τη συ­γκε­κρι­μέ­νη ιδιω­τι­­ποί­η­ση, θα πλη­ρώ­σει εφά­παξ στο ελ­λη­νι­κό δη­μό­σιο 1,234 δις ευρώ, τη στιγ­μή που η γερ­μα­νι­κή εται­ρεία δια­χεί­ρι­σης του αε­ρο­λι­μέ­να Αθη­νών (Hochtief), χρω­στά­ει 1,4 δις. ΦΠΑ στο κρά­τος. Τα 1,234 δις ευρώ, ισο­δυ­να­μούν με τα τριε­τή κα­θα­ρά έσοδα του κρά­τους από τα αε­ρο­δρό­μια.

Το εφά­παξ αυτό “τί­μη­μα” στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πε­ριο­ρί­ζε­ται σε πε­ρί­που 0,7 δις ευρώ, διότι με την ιδιω­τι­­ποί­η­ση, το δη­μό­σιο θα κλη­θεί να επι­στρέ­ψει στην Ε.Ε. – να χρε­ώ­σει δη­λα­δή σε βάρος εθνι­κών πόρων του Προ­γράμ­μα­τος Δη­μο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων – τα 520 εκατ. ευρώ έργων ΕΣΠΑ που ήδη “τρέ­χουν” στα αε­ρο­δρό­μια της Θεσ/νίκης και των Χα­νί­ων.

Το ετή­σιο μί­σθω­μα που θα κα­τα­βά­λει η Fraport AG – Slentel Ltd είναι 0,023 δις. Αυτό ισο­δυ­να­μεί   για πα­ρά­δειγ­μα, με τον ετή­σιο πε­ρί­που τζίρο του Κρα­τι­κού Αε­ρο­λι­μέ­να Κέρ­κυ­ρας, είναι δε λι­γό­τε­ρο από τα ετή­σια έσοδα του κρά­τους από τις εμπο­ρι­κές και μόνο χρή­σεις σε όλα τα αε­ρο­δρό­μια.

Ο ιδιώ­της ενώ στη σα­ρα­ντα­ε­τία θα ει­σπρά­ξει πάνω από 22 δις ευρώ, θα απο­δώ­σει στο κρά­τος μόνο 3,85 δις, την ίδια στιγ­μή που το δη­μό­σιο μόνο από το “σπα­τό­ση­μο” θα έχει στη σα­ρα­ντα­ε­τία έσοδα 8 δις ευρώ.

Αν εκ­ποι­η­θούν τα οι­­νο­μι­κά εύ­ρω­στα αε­ρο­δρό­μια, που χρη­μα­το­δο­τούν σή­με­ρα τα οι­κο­νο­μι­κά αδύ­να­μα (Κάρ­πα­θος, Ικα­ρία, Χίος, Νάξος, Ση­τεία, Σύρος, Αστυ­πά­λαια, Κύ­θη­ρα, Κάσος, Κα­στελ­λό­ρι­ζο, Λέρος, Λή­μνος, Μήλος, Πάρος, Σκύ­ρος, Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, Ιω­άν­νι­να, Κα­λα­μά­τα), τότε δη­μιουρ­γεί­ται άλλη μια «τρύπα» στον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Με δε­δο­μέ­νο το γε­γο­νός  των χα­μη­λών προ­σό­δων πολ­λών μι­κρών αε­ρο­λι­μέ­νων, η βιω­σι­μό­τη­τά τους σε συν­θή­κες αγο­ράς και αντα­γω­νι­σμού θα είναι αδύ­να­τη.

Υπάρ­χουν συμ­βό­λαια πα­ρα­χώ­ρη­σης ακι­νή­των της ΥΠΑ ευ­θέ­ως  ανα­κλη­τά, που έως τώρα αξιο­ποιού­νται από Ελ­λη­νι­κά Αθλη­τι­κά Κέ­ντρα, ΟΤΑ κλπ. Όλα αυτά αν ανα­κλη­θούν από τον ιδιώ­τη,  θα δη­μιουρ­γή­σουν επι­πλέ­ον έξοδα για το κρά­τος και την αυ­το­διοί­κη­ση. Αντί­στοι­χη απώ­λεια εσό­δων, θα υπάρ­ξει από τη μη αξιο­ποί­η­ση πα­ρο­πλι­σμέ­νων εγκα­τα­στά­σε­ων των Αε­ρο­λι­μέ­νων από υπη­ρε­σί­ες της το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης που τώρα δα­πα­νούν τε­ρά­στια ποσά σε μι­σθώ­μα­τα.

Με κα­θα­ρά οι­κο­νο­μι­κούς όρους, το ελ­λη­νι­κό κρά­τος θα έχει από την εν λόγω ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση τε­τρα­πλά­σια έως και πε­ντα­πλά­σια απώ­λεια εσό­δων.

Β. Ως προς την κοι­νω­νία, τον του­ρι­σμό και την `εθνι­κή ασφά­λεια – κυ­ριαρ­χία

Η νη­σιω­τι­κό­τη­τα κά­ποιων Πε­ρι­φε­ρειών της Ελ­λά­δας, κα­θι­στά τα αε­ρο­δρό­μια άκρως ανα­γκαία για την εν­δο­πε­ρι­φε­ρεια­κή κοι­νω­νι­κή συ­νο­χή, την ανα­πτυ­ξια­κή προ­ο­πτι­κή των νη­σιών και την εθνι­κή ασφά­λεια.

Αν σκε­φτού­με ότι στις νη­σιω­τι­κές πε­ρι­φέ­ρειες ο βαθ­μός εξάρ­τη­σης του Του­ρι­σμού από τις αε­ρο­με­τα­φο­ρές, κυ­μαί­νε­ται από 85% έως 90%, τότε εύ­κο­λα δια­πι­στώ­νου­με τον έλεγ­χο που μπο­ρεί να επι­βά­λει στο του­ρι­στι­κό κε­φά­λαιο το οποιοσ­δή­πο­τε ιδιω­τι­κό μο­νο­πώ­λιο, εν προ­κει­μέ­νω της Fraport AG – Slentel Ltd. Επι­πρό­σθε­τα, κα­νέ­να ιδιω­τι­κό αε­ρο­δρό­μιο δεν θα κρα­τή­σει χα­μη­λά τα τέλη χρή­σης, ώστε να αυ­ξη­θεί η του­ρι­στι­κή κί­νη­ση ή να εξυ­πη­ρε­τη­θούν οι κοι­νω­νι­κές ανά­γκες μιας πε­ριο­χής.

Η γε­ω­πο­λι­τι­κή θέση των νη­σιω­τι­κών πε­ρι­φε­ρειών και οι κα­ται­γι­στι­κές πο­λι­τι­κές εξε­λί­ξεις στα Βαλ­κά­νια και τη Με­σό­γειο, υπο­γραμ­μί­ζουν τον ση­μα­ντι­κό ρόλο των κρα­τι­κών αε­ρο­δρο­μί­ων στα θέ­μα­τα εθνι­κής άμυ­νας και στρα­τη­γι­κής.

Η δρο­μο­λο­γού­με­νη απο­κρα­τι­κο­ποί­η­ση είναι αντι­κεί­με­νη στο Σύ­νταγ­μα της Ελ­λά­δας. Τα αε­ρο­δρό­μια ανή­κουν στα ιδιό­χρη­στα πράγ­μα­τα και η με­τα­βί­βα­ση στο ΤΑΙ­ΠΕΔ των δι­καιω­μά­των χρή­σης, διοί­κη­σης, δια­χεί­ρι­σης και εκ­με­τάλ­λευ­σης με σαφή προ­ο­πτι­κή την πα­ρα­χώ­ρη­ση της κυ­ριό­τη­τας, υπο­κρύ­πτει απα­γο­ρευ­μέ­νη εμπράγ­μα­τη διά­θε­ση δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας για διά­φο­ρους από την θε­σμο­θέ­τη­σή της σκο­πούς. Είναι αντι­κεί­με­νη στην αρχή της λαϊ­κής κυ­ριαρ­χί­ας, αντι­τι­θέ­με­νη στην εθνι­κή ασφά­λεια και την αρχή της ανα­λο­γι­κό­τη­τας.

Επει­δή,  δεν υπάρ­χει πο­λι­τι­κή και οι­κο­νο­μι­κή λο­γι­κή, σε μια πράξη που θα επι­φέ­ρει – εν καιρώ κρί­σης –  τόσο με­γά­λη απώ­λεια δη­μο­σί­ων εσό­δων.

Επει­δή, τα ελ­λη­νι­κά αε­ρο­δρό­μια πρέ­πει να πα­ρα­μεί­νουν δη­μό­σια, όπως συμ­βαί­νει στις πε­ρισ­σό­τε­ρες χώρες του κό­σμου. Μπο­ρούν να δι­πλα­σιά­σουν την επι­χει­ρη­σια­κή ικα­νό­τη­τα και τα κέρδη τους, άρα και τα δη­μό­σια έσοδα. Μπο­ρούν υπό δη­μό­σιο έλεγ­χο να εγ­γυ­η­θούν την εθνι­κή ασφά­λεια και την ανα­πτυ­ξια­κή προ­ο­πτι­κή του τόπου προς όφε­λος όλων.

Επει­δή, αν ιδιω­τι­κο­ποι­η­θούν με αυ­τούς τους όρους από το ΤΑΙ­ΠΕΔ και την κυ­βέρ­νη­ση, θα πρό­κει­ται κυ­ριο­λε­κτι­κά για υφαρ­πα­γή βα­σι­κών πε­ριου­σια­κών στοι­χεί­ων του κρά­τους ένα­ντι πι­να­κί­ου φακής και για υπο­τα­γή της πα­ρα­γω­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας και της κοι­νω­νι­κής ανά­πτυ­ξης της χώρας, στα κερ­δο­σκο­πι­κά συμ­φέ­ρο­ντα της κοι­νο­πρα­ξί­ας Fraport AG – Slentel Ltd.

Επει­δή, το ίδιο θα συμ­βεί και στην πε­ρί­πτω­ση ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης υπό τη μορφή κοι­νο­πρα­κτι­κού σχή­μα­τος (ΣΔΙΤ), τόσο λόγω της υπάρ­χου­σας νο­μο­θε­σί­ας όσο και λόγω της ου­σια­στι­κής πρό­θε­σης της Fraport AG – Slentel Ltd για εύ­κο­λο και γρή­γο­ρο κέρ­δος, που σε καμία πε­ρί­πτω­ση δεν θα την απο­τρέ­ψει από την μο­νο­πω­λια­κή πρα­κτι­κή της πε­ρι­κο­πής ερ­γα­ζο­μέ­νων και της αύ­ξη­σης των ναύ­λων. Εξάλ­λου, ήδη οι Κρα­τι­κοί Αε­ρο­λι­μέ­νες έχουν συ­νά­ψει επι­χει­ρη­μα­τι­κές σχέ­σεις με ιδιω­τι­κές εται­ρί­ες και ομί­λους στα πλαί­σια των ΣΔΙΤ και ήδη το 80% των ερ­γα­ζο­μέ­νων σε αυ­τούς απα­σχο­λού­νται από ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες χρη­στών των Αε­ρο­λι­μέ­νων.

Επει­δή, οι συ­νέ­πειες από την υπο­θή­κευ­ση των κρα­τι­κών ανα­πτυ­ξια­κών μας υπο­δο­μών, θα είναι μη ανα­στρέ­ψι­μες και σε καμία πε­ρί­πτω­ση δεν πρέ­πει η ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση να χρε­ω­θεί το βάρος αυτής της ιστο­ρι­κής πρά­ξης, με τη δι­καιο­λο­γία της άσκη­σης ωμών εκ­βια­σμών από τους δα­νει­στές.

Επει­δή, αν ολο­κλη­ρω­θεί η εν λόγω ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση, θα γίνει ενά­ντια στα συμ­φέ­ρο­ντα της Ελ­λά­δας και θα απο­τε­λέ­σει αντι­κεί­με­νο μελ­λο­ντι­κής διε­ρεύ­νη­σης οι­κο­νο­μι­κού σκαν­δά­λου.

Επει­δή, οι Κρα­τι­κοί Αε­ρο­λι­μέ­νες ανή­κουν στο λαό και οφεί­λουν να πα­ρα­δο­θούν στις επό­με­νες γε­νιές ως πε­ριου­σία του ελ­λη­νι­κού κρά­τους.

Επει­δή, η δια­χεί­ρι­ση της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας πρέ­πει να είναι ΔΙΑ­ΦΑ­ΝΗΣ και ΕΛΕΓ­ΚΤΕΑ.

Ερω­τώ­νται οι κ.κ. Υπουρ­γοί :

  1. Τι προ­τί­θε­νται να πρά­ξουν για την ακύ­ρω­ση της επι­ζή­μιας για την οι­κο­νο­μία και την κοι­νω­νία της Ελ­λά­δας ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των Πε­ρι­φε­ρεια­κών Κρα­τι­κών Αε­ρο­λι­μέ­νων;
  2. Σε ποιες ενέρ­γειες θα προ­βούν για να ανα­βαθ­μι­στεί και να πα­ρα­μεί­νει η ΥΠΑ υπό δη­μό­σιο έλεγ­χο, ενταγ­μέ­νη στο δη­μό­σιο τομέα και όχι με νο­μι­κά μορ­φώ­μα­τα του εται­ρι­κού δι­καί­ου, που εύ­κο­λα μπο­ρούν να απο­τε­λέ­σουν λεία των αρ­πα­κτι­κών των πο­λυ­ε­θνι­κών εται­ρειών και των θυ­γα­τρι­κών τους;
  3. Τι προ­τί­θε­νται να πρά­ξουν για την ορ­θο­λο­γι­κή δια­χεί­ρι­ση ίδιων αντα­πο­δο­τι­κών πόρων των αε­ρο­δρο­μί­ων, σε συν­δυα­σμό με μια τι­μο­λο­για­κή πο­λι­τι­κή που κα­θο­ρί­ζε­ται από το Κρά­τος, προς όφε­λος της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας και κοι­νω­νί­ας;
  4. Σε ποιες ενέρ­γειες θα προ­βούν για να εξα­σφα­λι­στεί η δια­φά­νεια στη δια­χεί­ρι­ση των κον­δυ­λί­ων της ΥΠΑ με δη­μο­σί­ευ­ση οι­κο­νο­μι­κών στοι­χεί­ων και εκ­πό­νη­ση πε­ντα­ε­τών ανα­πτυ­ξια­κών πλά­νων;
  5. Τι προ­τί­θε­νται να πρά­ξουν για την άμεση πρό­σλη­ψη προ­σω­πι­κού για την κά­λυ­ψη των ελ­λεί­ψε­ων και η γε­νι­κό­τε­ρη ανα­νέ­ω­ση του προ­σω­πι­κού της;
  6. Τι προ­τί­θε­νται να πρά­ξουν για τη διε­ρεύ­νη­ση του οι­κο­νο­μι­κού σκαν­δά­λου της εκ­ποί­η­σης των 14 Πε­ρι­φε­ρεια­κών Κρα­τι­κών Αε­ρο­λι­μέ­νων;
  7. Σε ποιες ενέρ­γειες θα προ­βούν για την εί­σπρα­ξη των 1,4 δις πε­ρί­που ευρώ ΦΠΑ από την γερ­μα­νι­κή εται­ρεία (Hochtief) δια­χεί­ρι­σης του αε­ρο­λι­μέ­να Αθη­νών, για την οποία έχουν ήδη εκ­δο­θεί 6 σχε­τι­κές νο­μι­κές κα­τα­δι­κα­στι­κές απο­φά­σεις.
  8. Πώς δι­καιο­λο­γούν και τεκ­μη­ριώ­νουν στην πα­ρού­σα οι­κο­νο­μι­κή συ­γκυ­ρία, την πρό­θε­ση της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των Αε­ρο­δρο­μί­ων, από τη στιγ­μή που θα προ­κύ­ψουν τε­ρά­στιες απώ­λειες στα δη­μό­σια έσοδα;

Πα­ρα­κα­λού­νται οι κ.κ. Υπουρ­γοί να κα­τα­θέ­σουν στο σώμα:

1.Τους ακρι­βείς όρους και το σύ­νο­λο των οι­κο­νο­μο­τε­χνι­κών ανα­λύ­σε­ων της Σύμ­βα­σης του ΤΑΙ­ΠΕΔ με την Fraport AG – Slentel Ltd για τα 14 Πε­ρι­φε­ρεια­κά Αε­ρο­δρό­μια.

2.Τις Με­λέ­τες Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών Επι­πτώ­σε­ων που υπο­χρε­ω­τι­κά συ­νο­δεύ­ουν την Σύμ­βα­ση για τα 14  Πε­ρι­φε­ρεια­κά Αε­ρο­δρό­μια

3.Τη Με­λέ­τη Κό­στους – Ωφέ­λειας της εν λόγω Σύμ­βα­σης.

ΟΙ ΕΡΩ­ΤΩ­ΝΤΕΣ – ΑΙ­ΤΟΥ­ΝΤΕΣ ΒΟΥ­ΛΕΥ­ΤΕΣ

Σα­μο­ΐ­λης Στέ­φα­νος

Αμ­μα­να­τί­δου-Πα­σχα­λί­δου Λίτσα

Βάκη Φω­τει­νή

Βαρ­δά­κης Σω­κρά­της

Γαϊ­τά­νη Ιω­άν­να

Γε­ωρ­γο­πού­λου-Σαλ­τά­ρη Έφη

Γιαν­να­κί­δης Ευ­στά­θιος

Δε­λη­μή­τρος Κώ­στας

Ζάν­νας Ζήσης

Ζα­χα­ριάς Κώ­στας

Ζεϊ­μπέκ Χου­σε­ΐν

Ιω­αν­νί­δης Ηλιας

Καβ­βα­δία Αν­νέ­τα

Κα­ρα­κώ­στα  Εύη

Κα­τσα­βριά-Σιω­ρο­πού­λου Χρυ­σού­λα

Kρι­τσω­τά­κης Μι­χά­λης

Κυ­ρια­κά­κης Βα­σι­λης

Κυ­ρί­τση Αγλα­ΐα

Κω­στο­πα­να­γιώ­του Ηλίας

Λέβα Βα­σι­λι­κή

Μα­νιός Νίκος

Μπα­λα­ού­ρας Γε­ρά­σι­μος

Πε­τρά­κος Θα­νά­σης

Σκού­μας Θα­νά­σης

Στα­θάς Γιάν­νης

Σω­τη­ρί­ου Ελένη

Τσα­νά­κα Αλε­ξάν­δρα

Χα­ρα­λα­μπί­δου Δέ­σποι­να

Χα­τζη­λά­μπρου Βα­σί­λης

 

Τρίτη 18 Αυγούστου 2015

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.