80 Προσλήψεις για Πωλητές, Διοικητικούς και Λογιστές

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, κατόπιν της ΔΙΟΙΚ/Α/5366/27-05-2015, ανακοίνωσης της Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΑΠ, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, συνολικού αριθμού ογδόντα (80) ατόμων:

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1 άτομο, (8) ΜΗΝΩΝ
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 5 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 10 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 11 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 4 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΜΥΚΗΝΕΣ 4 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ 5 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΔΕΛΦΟΙ 4 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΒΕΡΓΙΝΑ 2 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΚΝΩΣΟΣ 5 άτομα, (8)ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 3 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ 2 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΡΟΔΟΣ 4 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 2 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΜΥΣΤΡΑ 2 άτομα, (8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 άτομο, (8) ΜΗΝΩΝ

Οι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η παρούσα ανακοίνωση με τα απαραίτητα προσόντα( μαζί με τα Παραρτήματα ΣΟΧ του που συνοδεύουν την ανακοίνωση) ανά ειδικότητα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας www..gr με την σήμανση ΣΟΧ 1/2015, θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες των Νομών και θα αναρτηθεί στους χώρους Ανακοινώσεων των Υπηρεσιών ανά την Επικράτεια καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57, τ.κ. 10564 -Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας. Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722500,580-1).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει μια μέρα μετά την τελευταία δημοσίευση στις εφημερίδες και ισχύει για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Υπηρεσίας, Πανεπιστημίου 57 Αθήνα , 4ος όροφος, και ώρες 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.